Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Кушлаба Михайло Петрович

           

 ВИКЛАДАЧ

1993 року закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, філологічний факультет

Аспірантура: Інститут літератури Національної академії наук України ім. Т.Г. Шевченка, відділ давньої української літератури 1997 – 2000 рр.

На кафедрі працює з 2013 року.

Е-mail: michaelruday@ukr.net

Web-сторінка викладача – http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/kmp14

Дисципліни, які викладає: українська мова за професійним спрямуванням

Наукова робота: Святий Миколай Мирлікійський в українській літературній традиції XI – XVIII ст.

Напрямки наукової діяльності: українська література XI – XVIII ст.

Публікації: 

1.Кушлаба М.П. Образ святого Миколая Чудотворця в легендах і сказаннях // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 47 – 51.

2.Кушлаба М.П. Деякі аспекти апокрифічного концепту святого Миколая  // ІV Міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26 – 29 серпня 1999 року: Доповіді та повідомлення / Упорядник і відповідальний редактор чл.-кор. НАН Олекса Мишанич / Міжнародна асоціація україністів. Інститут літератури імені                     Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Київ: Видавництво „Обереги”, 2000. – Кн. І: Літературознавство. – С. 23 – 32.

3.Кушлаба М.П. Образ святого Миколая у контексті біблійної символіки // Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал. Виходить 1 раз на 2 місяці. – 2001. – № 6. – С. 169 – 175.

4.Кушлаба М.П. До питання контамінації образу св. Миколая // Медієвістика: Збірник наукових статей / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2002. – Випуск III / Присвячується V Міжнародному конгресу україністів / Відп. ред. О.В. Мишанич. – С. 54 – 65.

5.Кушлаба М.П. Образ Миколая-Чудотворця в українській житійній літературі // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю чл.-кор. НАН України Миколи Сулими / Упорядники збірника: Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога / Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ: Видавничий дім „Стилос”, 2007. – С. 215 – 230.

6.Кушлаба М.П. Читання художнього твору – один зі способів формування усебічно розвиненої особистості (на матеріалі малої прози В. Підмогильного // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7 – 8. – С. 82 – 86.

7.Кушлаба М.П. Шевченко живе і промовляє… // Київський політехнік: Газета Національного технічного університету „КПІ”. – № 9 (3067): Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. – 2014 . – 9 березня. – С. 1.

8.Кушлаба М.П. Риторика – наука для вільного суспільства // Київський політехнік: Газета Національного технічного університету „КПІ”. – № 39 (3097). – 2014 . – 11 грудня. – С. 4.

 Методична робота 

 Методичні розробки: 
Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ»​ (про семінар)
1.Кушлаба М.П. Завдання для контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу факультету лінгвістики НТУУ „КПІ” (чотири варіанти). –  Протокол №  3 від 09 жовтня 2013 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.

2.Кушлаба М.П. Завдання для V-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” (два варіанти). –  Протокол №  2 від 08 жовтня 2014 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.

 Підвищення кваліфікації: 

1.Київська міська державна адміністрація. Київський міжрегіональний інститут удосконалення учителів імені Б.Д. Грінченка. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СПК № 079541. Видане 23 листопада 2002 р. Реєстраційний номер: 1151.

2.Київський державний педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка. Інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК № 550770. Видане 20 березня 2008 р. Реєстраційний номер: 3426.

3.Київський університет імені Б.Д. Грінченка. Інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК № 949931. Видане 01 лютого 2013 р. Реєстраційний номер: 2193.

4.Міністерство освіти й науки України. Украї́нський інститут інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України „КПІ” з використанням платформи Moodle: 28 січня – 13 березня 2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПВ № 120592. Видане 13 березня 2015 р. Реєстраційний номер: 592/2015.

 Організаційно-виховна діяльність

 Проведені конкурси:

1. ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 28 листопада 2013 року.

2. V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 9 жовтня 2014 року.

Проведені науково-практичні студентські конференції:

1.Студентська науково-практична конференція-диспут (факультет інформатики й обчислювальної техніки): „Що важливіше в риториці: збереження істини чи досягнення результату через вплив на слухача?” – 25 квітня 2014 року.

2.Студентська науково-практична конференція (факультет інформатики й обчислювальної техніки): „Украї́нська соборна літературна мова: тенденції, стан, її роль в консолідації суспільства” – 28 квітня 2014 року.

3.Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „Мовознавчі праці українських науковців-лінгвістів (Олени Курило, Всеволода Ганцова, Івана Огієнко, Юрія Шевельова, Григорія Півторака и др.): їхня роль і місце у світовому поліфункціональному аксіологічному просторі” – 26 вересня 2014 року.

4.Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „Риторика – наука для вільного й демократичного суспільства” – 21 листопада 2014 року.

5.Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „День рідної мови як світовий символ народного трагізму й духовного відродження нації” – 04 березня 2015 року.