Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Кушлаба Михайло Петрович

ВИКЛАДАЧ

1993 року закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, філологічний факультет

Аспірантура: Інститут літератури Національної академії наук України ім. Т.Г. Шевченка, відділ давньої української літератури 1997 – 2000 рр.

На кафедрі працює з 2013 року.

Е-mail: michaelruday@ukr.net

Web-сторінка викладача – http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/kmp14

Дисципліни, які викладає: українська мова за професійним спрямуванням

Наукова робота: Святий Миколай Мирлікійський в українській літературній традиції XI – XVIII ст.

Напрямки наукової діяльності: українська література XI – XVIII ст.

Публікації: 

 1. Кушлаба М.П. Образ святого Миколая Чудотворця в легендах і сказаннях // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 47 – 51.
 2. Кушлаба М.П. Деякі аспекти апокрифічного концепту святого Миколая  // ІV Міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26 – 29 серпня 1999 року: Доповіді та повідомлення / Упорядник і відповідальний редактор чл.-кор. НАН Олекса Мишанич / Міжнародна асоціація україністів. Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Київ: Видавництво „Обереги”, 2000. – Кн. І: Літературознавство. – С. 23 – 32.
 3. Кушлаба М.П. Образ святого Миколая у контексті біблійної символіки // Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал. Виходить 1 раз на 2 місяці. – 2001. – № 6. – С. 169 – 175.
 4. Кушлаба М.П. До питання контамінації образу св. Миколая // Медієвістика: Збірник наукових статей / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2002. – Випуск III / Присвячується V Міжнародному конгресу україністів / Відп. ред. О.В. Мишанич. – С. 54 – 65.
 5. Кушлаба М.П. Образ Миколая-Чудотворця в українській житійній літературі // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю чл.-кор. НАН України Миколи Сулими / Упорядники збірника: Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога / Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ: Видавничий дім „Стилос”, 2007. – С. 215 – 230.
 6. Кушлаба М.П. Читання художнього твору – один зі способів формування усебічно розвиненої особистості (на матеріалі малої прози В. Підмогильного // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7 – 8. – С. 82 – 86.
 7. Кушлаба М.П. Шевченко живе і промовляє… // Київський політехнік: Газета Національного технічного університету „КПІ”. – № 9 (3067): Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. – 2014 . – 9 березня. – С. 1.
 8. Кушлаба М.П. Риторика – наука для вільного суспільства // Київський політехнік: Газета Національного технічного університету „КПІ”. – № 39 (3097). – 2014 . – 11 грудня. – С. 4.
 9. Кушлаба М.П. Гуманістично-духовний аспект: саме його бракує у сфері сучасної системи освіти // Всесвітня література в сучасній школі. – 2017. – № 6 (432). – С. 47 – 54.
 10. Кушлаба М.П. Наукова доброчесність: правова норма цивілізованого світу чи традиція непотизму, самообману й відсутності академічної етики в постколоніальному суспільстві: публікація від 06 квітня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1478.
 11. Кушлаба М.П. Національна основа українського термінознавства: проблеми запозичення, тяглості традицій, штучність у творенні, зросійщення: публікація від 10 травня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1494.
 12. Кушлаба М.П. Історія риторики як науки й одного з видів мистецтва: публікація від 06 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1534.
 13. Кушлаба М.П. Мовознавча спадщина видатних українських лінгвістів: публікація від 14 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1542.
 14. Кушлаба М.П. Українське термінознавство: історія становлення: публікація від 20 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1547.
 15. Кушлаба М.П. Мова порозуміння чи мова ворожнечі: толерантність у комунікативній свідомості українців: публікація від 29 листопада 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1554.
 16. Кушлаба М.П. Академічна доброчесність: значення самостійності в досягненні наукових результатів, виявлення плагіату та способи його подолання: публікація від 08 грудня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1571.
 17. Кушлаба М.П. Комунікативна складова культури мовлення: ораторське мистецтво, українська мова як офіційна й державна в різні періоди свого становлення, вживання сленгу в молодіжному середовищі: публікація від 19 грудня 2017 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1575.
 18. Кушлаба М. П. Деякі завваги щодо етикетних мовних формул // Травневі наукові читання – 31 травня 2018 р.: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей / У двох частинах. – Дніпро: НБК, 2018. – Частина ІІ. – С. 10 – 17.
 19. Кушлаба М. П. Бйорнстьєрне Бйорнсон – класик норвезької літератури, автор норвезького національного гімну, захисник українських інтересів (до 185-річчя від дня народження): публікація від 18 травня 2018 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1653.
 20. Кушлаба М. П. Кардинал Любомир Гузар – моральний авторитет і духовний провідник (до 85-річчя від дня народження та річниці з дня смерті): публікація від 18 червня 2018 року / Михайло Кушлаба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kumlk.kpi.ua/node/1669.

 Методична робота 

Методичні розробки: 
Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ»​ (про семінар)

 1. Кушлаба М.П. Завдання для контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу факультету лінгвістики НТУУ „КПІ” (чотири варіанти). –  Протокол №  3 від 09 жовтня 2013 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.
 2. Кушлаба М.П. Завдання для V-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” (два варіанти). –  Протокол №  2 від 08 жовтня 2014 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.
 3. Завдання для VІ-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” (три варіанти). – Протокол № 3 від 21 жовтня 2015 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.
 4. Завдання для VІІ-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського (три варіанти). – Протокол № 4 від 12 жовтня 2016 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.
 5. Завдання для контрольної роботи зі вступу до мовознавства для студентів І курсу факультету лінгвістики КПІ імені Ігоря Сікорського (чотири варіанти). – Протокол № 9 від 19 квітня 2017 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.
 6. Завдання для VІІІ-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського (три варіанти). – Протокол № 3 від 18 жовтня 2017 року засідання кафедри української мови, літератури та культури.

Науково-методичні семінари:

 1. Структурна модель образу святого Миколая: містичність, алегоризм, тропологічність, естетика асоціативного поля – 14 грудня 2016 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського).
 2. Аксіологічний та містичний характер дива в агіографічних творах про св. Миколая Мирлікійського – 10 травня 2017 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського).
 3. Бйорнстьєрне Бйорнсон – класик норвезької літератури, автор норвезького національного гімну, захисник українських інтересів (до 185-річччя від дня народження) – 13 грудня 2017 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського).
 4. Кардинал Любомир Гузар – моральний авторитет і духовний провідник (до 85-річчя від дня народження та річниці з дня смерті). – 06 червня 2018 року (кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського).

 Підвищення кваліфікації: 

 1. Київська міська державна адміністрація. Київський міжрегіональний інститут удосконалення учителів імені Б.Д. Грінченка. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СПК № 079541. Видане 23 листопада 2002 р. Реєстраційний номер: 1151.
 2. Київський державний педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка. Інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК № 550770. Видане 20 березня 2008 р. Реєстраційний номер: 3426.
 3. Київський університет імені Б.Д. Грінченка. Інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК № 949931. Видане 01 лютого 2013 р. Реєстраційний номер: 2193.
 4. Міністерство освіти й науки України. Украї́нський інститут інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України „КПІ” з використанням платформи Moodle: 28 січня – 13 березня 2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПВ № 120592. Видане 13 березня 2015 р. Реєстраційний номер: 592/2015.

 Організаційно-виховна діяльність

 Проведені конкурси:

 1. ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 28 листопада 2013 року.
 2. V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 9 жовтня 2014 року.
 3. VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів НТУУ „КПІ” – 03 листопада 2015 року.
 4. VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського – 24 жовтня 2016 року.
 5. VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка студентів КПІ імені Ігоря Сікорського – 26 жовтня 2017 року.

Проведені науково-практичні студентські конференції:

 1. Студентська науково-практична конференція-диспут (факультет інформатики й обчислювальної техніки): „Що важливіше в риториці: збереження істини чи досягнення результату через вплив на слухача?” – 25 квітня 2014 року.
 2. Студентська науково-практична конференція (факультет інформатики й обчислювальної техніки): „Украї́нська соборна літературна мова: тенденції, стан, її роль в консолідації суспільства” – 28 квітня 2014 року.
 3. Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „Мовознавчі праці українських науковців-лінгвістів (Олени Курило, Всеволода Ганцова, Івана Огієнко, Юрія Шевельова, Григорія Півторака и др.): їхня роль і місце у світовому поліфункціональному аксіологічному просторі” – 26 вересня 2014 року.
 4. Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „Риторика – наука для вільного й демократичного суспільства” – 21 листопада 2014 року.
 5. Студентська науково-практична конференція (факультет електроніки): „День рідної мови як світовий символ народного трагізму й духовного відродження нації” – 04 березня 2015 року.
 6. Науково-практичний студентський семінар (факультет лінгвістики): „Творча особистість Юрія Шевельова та його внесок в українську мовознавчу науку: історико-культурний аспект” – 30 вересня 2015 року.
 7. Науково-практичний студентський семінар (факультет лінгвістики): „Мовознавча спадщина Івана Огієнка: історія, проблеми становлення та функціонування в культурній та суспільній сферах” – 08 жовтня 2015 року.
 8. Науково-практичний студентський семінар (фізико-технічний інститут): „Історія давньоукраїнських наукових жанрів риторики: діалог, полеміка, дискусія, хроніка” – 02 грудня 2016 року.
 9. Науково-практичний студентський семінар (факультет прикладної математики): „Історія української культури: мистецькі напрями, стилі, течії” – 08 грудня 2016 року.
 10. Науково-практичний студентський семінар (факультет біомедичної інженéрії): „Наукова доброчесність: правова норма цивілізованого світу чи традиція непотизму, самообману й відсутності академічної етики в постколоніальному суспільстві” – 25 березня 2017 року.
 11. Науково-практичний студентський семінар (факультет біомедичної інженéрії): „Національна основа українського термінознавства: проблеми запозичення, тяглості традицій, штучність у творенні, зросійщення” – 06 квітня 2017 року.
 12. Науково-практичний студентський семінар (Інститут прикладного та системного аналізу): „Українське термінознавство: історія становлення” – 08 листопада 2017 року.
 13. Науково-практичний студентський семінар (Інститут прикладного та системного аналізу, факультет лінгвістики): „Мова порозуміння чи мова ворожнечі: толерантність у комунікативній свідомості українців” – 20 листопада 2017 року.
 14. Науково-практичний студентський семінар (Інститут прикладного та системного аналізу): „ Академічна доброчесність: значення самостійності в досягненні наукових результатів, виявлення плагіату та способи його подолання” – 07 грудня 2017 року.