Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Сучасна українська мова

Основна література:

 • Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч.посіб. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с.
 • Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / С. Я. Єрмоленко. – К.: Довіра, 1999. – 431 с.
 • Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – 349 с.
 • Культура фахового мовлення: Навч.посіб/ за ред.. Н.Бабич. – Чернівці, Книги –ХХ1, 2005. – 572 с.
 • Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч.посіб. - К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
 • Мацько Л. І. Стилістика української мови: підруч. [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; [ред. Л. І. Мацько] – К.: Вища школа, 2005. – 462 с.
 • Сучасна українська літературна мова. Стилістика / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1973. – 588 с.
 • Стилістика сучасної української мови /за ред. О.Д.Пономарева. – К., „Либідь”, 1993.- 248с.
 • Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум: Навч.посіб. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 216с.
 • Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мовлення: Навч. посіб. – Тернопіль, 1997. – 96 с.

Додаткова література:

 • Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли; [пер. з франц. К.А.Долинин] – М.: Изд-во иностр. лит., 1961. – 394 с.
 • Бублейник Л. В. Особливості художнього мовлення: навч. посіб. зі спец. курсу [для студ. гуманіт. ф-тів] / Л. В. Бублейник. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2000. – 177 с.
 • Ващенко В. С. Стилістична морфологія української мови / В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1970. – 87 с.
 • Голуб И. Б. Грамматическая стилистика современного русского язика: учеб.пособие [для студентов вузов] / И. Б. Голуб. – М.: Высшая школа, 1989. – 208с.
 • Дідківська Л. П. Словотвір, синоніміка, стилістика / Л. П. Дідівська, Л.О. Родніна. – К.: Наукова думка, 1982. – 170 с.
 • Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови: [посібн. для учнів] / С. І. Дорошенко. – К.: Радянська школа, 1985. – 200 с.
 • Серажим К. С. Морфологічні засоби стилістики: навч.-метод. посібник / К. С. Серажим; [ред. О. Д. Пономарів]. – К., 1996. – 57 с.
 • Серажим К. С. Фонетичні засоби стилістики: навч.-метод. посібник / К. С. Серажим; [ред. О. Д. Пономарів]. – К., 1996. – 53 с.
 • Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [под ред. М. Н. Кожиной.]. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с.
 • Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / [за ред. д-ра філол. наук С.Я.Єрмоленко.]. – К: Грамота, 2007. – 368 с.
 • Українська мова. Енциклопедія / [ред. В. М. Русанівський]. – К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – 750 с.
ДодатокРозмір
PDF icon українська мова методичка.pdf615.46 КБ