Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Наукові інтереси викладачів кафедри

    Наукові інтереси викладачів кафедри лежать у різноманітних наукових сферах - лексикології, лексикографії, філософії мови, методики викладання мови, теорії літератури, стилістики, соціолінгвістики, теорії перекладу, семіотики.

    Діяльність кафедри як гуманітарного підрозділу політехнічного університету зумовлює направленість значної частини наукових розробок професорсько-викладацького складу. Зокрема, цим обумовлюється увага до лексикографічного опрацювання мови.

    Фундаментальними для сучасної політехнічної освіти є двомовні лексикографічні праці Онуфрієнко О.П.: "Новий англо-український політехнічний словник" (упор. В.В. Бутник (2008, ~125 000 од.) та "Новий німецько-український політехнічний словник" (робота триває). Компактні галузеві словники розроблені Решетиловим К.В. ("Російсько-український словник технічної термінології" (Ел. ресурс - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 86с. і "Російсько-український словник зварювальної термінології" (вид.з грифом ел. засобу навч. призначення ЗФ 8/3-12). - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 66с.) та Бережною Г.В. ("Російсько-український математичний словник" (~1000 од.), запланований до друку у 2012 році).

    Одномовні словники гуманітарного тематичного спрямування розроблено Веселкою Н.Г., Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. ("Словник-довідник з культурології", 2008. - 154с.).

    Ці праці, що застосовуються в навчальній практиці політехнічного вишу, мають і самоцінне значення як джерело кодифікованого знання про навколишній світ, що творить підгрунтя для розгортання пізнавальної діяльності сучасної людини.

    Питання методики викладання, організації навчального процесу дістали висвітлення у роботах Герасимчук В.А., Карбовської О.І., Лук"янчук Л.Я., Онуфрієнко О.П., Тільняк Н.В.

    Теоретичним засадам дослідження словникового складу мови присвячено низку робіт з лексикології (Березовенко А.В.,  Мислович Н.М., Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В.), в тому числі з пареміології (Братусь М.Ф.) та термінографії (Онуфрієнко О.П., Решетилов К.В., Тільняк Н.В.), теорії перекладу (Онуфрієнко О.П., Сидоренко Л.М.), мовної інтерференції ( Онуфрієнко О.П., Решетилов К.В.).

    Значущою частиною наукового доробку викладачів кафедри є дослідження з філософії мови та семіотики (Березовенко А.В., Герасимчук В.А.), лінгвостилістики і лінгвопоетики (Братусь М.Ф., Нечипоренко А.Ф.), лінгвокраїнознавства (Братусь М.Ф., , культурології ( Герасимчук В.А., Динікова Л.Ш., Новак О.М., Онуфрієнко О.П.), соціолінгвістики (Березовенко А.В.), літературознавства (Бондаренко Ю.Л., Герасимчук В.А., Нечипоренко А.Ф., Новак О.М., Онуфрієнко О.П.).

    Широкий спектр та інтердисциплінарний характер наукових інтересів професорсько-викладацького складу кафедри забезпечує високий рівень викладання найрізноманітніших дисциплін гуманітарного блоку політехнічної освіти.