Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Лук'янчук Лідія Яківна

 ДОЦЕНТ

Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, історико-філософський факультет, 1967 р.

На кафедрі працює з 1993 р.

Науковий ступінь - кандидат історичних наук.

Викладає навчальні дисципліни: "Історія української культури".

Контакти: (067)247-78-23

Email: l_la@ukr.net

Web-сторінка викладача - intellect.kumlk.kpi.ua/profile/lly

 

Наукова робота

 Подана до друку наукова стаття  «Тарас Шевченко і  українське  культурно-національне відродження ХІХ століття» (обсяг – 19 стор.) в збірник наукових праць  «Визначні постаті українознавства:  Слово Тараса Шевченка з погляду ХХІ століття» // Філологічний вісник. -Вип. ІІІ. (Стаття прийнята до друку, обсяг 19 стор.).

«Європейський вимір української культури».  //Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євро інтеграційних процесів – 2016:  Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (Кошице, Словакія, 4 – 8 квітня 2016 року).: К.: Вид-во «Оперативна друкарня «АЗБУКА», 2016, с.33-35.

"Усі ми різні, всі ми рівні" //  Всесвітня література в сучасній школі. - К.: "Педагогічна преса", 2012, №4. - С.9-10.

"Гей ви, слова, мені допоможіть!" // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - К., 2006, №9-10. - С.74-75.

"Кращої, ніж рідна, мови не буває" // Дивослово, №1, 2005. - с.58. (у співавторстві)

Система рівневого навчання і оцінювання // Людина і світ. 11 клас: Навчально-методичний посібник. - К.: ІВЦ, вив-во "Політехніка", 2004. - 120с. (у співавторстві).

"Деякі питання інтегрованого вивчення гуманітарних дисциплін у ліцеї" // Крок у майбутнє // Науково-методична конференція ТЛ НТУУ "КПІ", присвячена 100-річчю НТУУ "КПІ": тези доповідей. 29 04.1998. - К., 1998. - С.16-17.

Вплив Михайла Драгоманова на формування світогляду Лесі Українки - Творчість Лесі Українки в контексті світової культури: Зб. наук. пр. // Філологічних збірник/За заг. ред. А.В. Березовенко. -вип.2. -К.:  НТУУ «КПІ», 2015, с.139 - 160. (читати)

Лук"янчук Л.Я.  Міжкультурна комунікація  в епоху глобалізації // Міжнародна наукова конфернеція "Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика". - К., 11 грудня  2013, НТУУ "КПІ". (читати)

Специфіка трансформації української культури кінця ХХ - початку ХХІ ст.: Збірн. доповідей та презентацій студентів ІІІ курсу ФПМ НТУУ "КПІ" на науково-практичній конференції з курсу "Історія української культури" / Наук.керівник доц.Лук"янчук Л.Я./ За заг.ред.Лук"янчук Л.Я. - Вип.1. - К., ФЛ НТУУ "КПІ", грудень 2014 р. (додаток   FPM)

Українська культура в контексті процесів глобалізації /кінець ХХ - початок ХХІ ст./: Збірн.доповідей та презентацій студентів ІІІ курсу ННК ІПСА НТУУ "КПІ" на науково-практичній конференціі з курсу "Історія української культури"/ Наук.керівник доц.Лук"янчук Л.Я. /За заг.ред. Лук"янчук Л.Я. - Вип.1. - К., ФЛ НТУУ "КПІ", грудень 2014 р. (додаток IPSA)

Взяла участь  в засіданні круглого столу на   Міжнародному науково-практичному семінарі (м. Кошице, Словакія, 8-11 лютого 2016 року) на тему  « Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів – 2016» (сертифікат додається)

Виступила з доповіддю  «Мовна політика і мультилінгвізм в сучасній Україні»  (обсяг 10 стор.)    на III Всеукраїнській науково-практичній конференції  «МУЛЬТИЛІНГВІЗМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ПОЛІТИКА», яка відбулася  28 квітня 2016 р.  в НТУУ «КПІ» на ФЛ (стаття прийнята до друку, обсяг 10 стор.).

Виступила з доповіддю  «Формування менталітету сучасних східнослов’янських народів»   на І Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії», яка відбулася  24-25  травня 2016 р. в м. Миколаєві у Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили (стаття прийнята до друку (обсяг 12 стор.).

Виступила з доповіддю " Формування історичних поглядів Лесі українки" на Міжнародній науковій конференції “УНІВЕРСУМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ :ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, НАЦІОСОФІЯ”, яка відбулася 28–30 червня 2016 р. у м. Луцьк у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (стаття прийнята до друку,  обсяг 14 стор.).

Виступила з доповіддю "Творчість Івана Франка в контексті европейської культури" на Міжнародному науковому конгресі "Іван Франко: Я єсть пролог..." (до 160-річя від дня народження), який відбувся 22-24 вересня 2016 р. у м. Львові у Львівському національному університеті імені І.Франка (стаття прийнята до друку, обсяг 20 сторінок).

Методична робота

Виступила з доповіддю « Методика  проведення студентських Інтернет-конференцій з курсу  «Історія української культури»    на науково-методичному семінарі КУМЛК ФЛ НТУУ «КПІ» на тему «Використання освітніх інноваційних методів навчання   у викладанні гуманітарних дисциплін студентам  НТУУ «КПІ»., який відбувся 20 квітня 2016 р.

Виступила з доповіддю  на засіданні науково-методичного семінару викладачів  КУМЛК ФЛ НТУУ «КПІ» на тему  «Особливості формування менталітету східнослов’янських народів», який відбувся 8 жовтня 2015 р.

Уклала навчальну програму  «Історія української культури: код нації» для підготовки бакалаврів усіх напрямів спеціальностей (затверджена  на засіданні кафедри 20 квітня 2016 р.).

Лук'янчук Л.Я. Комплект дидактичного забезпечення з курсу "Історія української культури" для студентів усіх факультетів НТУУ "КПІ". - К., 2012. - 28с. Електронна версія. (читати)

Лук'янчук Л.Я., Мислович Н.М., Онуфрієнко О.П. Навчальна програма та РСО з курсу "Історія української культури" для ФММ (денна форма навчання).

Лук'янчук Л.Я. Комплект ККР з кредитного модуля "Культурологія" для студентів 1 курсу ФЛ.

 Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Підвищення кваліфікації

 - 23.09 - 2.11.2011 р.підвищила кваліфікацію в НМК "Інститут післядипломної освіти НТУУ "КПІ". Свідоцтво про підвищення кваліфікації    12СПК 723982 від 2.11.2011 р.

 - 5.12.2012 р. - 17.12.2012 р. пройшла в НМК "Інститут післядипломної освіти НТУУ "КПІ" курс навчання за програмою "Використання системи "Електронний кампус" НТУУ "КПІ" у  навчальній, методичній, науковій діяльності". Сертифікат ТР №3244.

 - 3.02.2015 - 12.03.2015 р. пройшла курс підвищення кваліфікації  в НМК "Інститут післядипломної освіти НТУУ "КПІ" за  навчальною програмою "Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни".

 - 8-11 лютого  2016 пройшла стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського  (Словаччина) з інноваційних методів  та підходів в освіті  (32 години),  м. Кошице,   /сертифікат та програма стажування додаються/, сертифікат №36-02/16 виданий 11.02.2016

2 – 9 липня 2016 р пройшла підвищення кваліфікації за програмою Пражського  інституту підвищення кваліфікації «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики»     (72 години), м. Прага,  . / сертифікат та програма додаються/, сертифікат  №052016023 виданий  9 липня 2016 р.

 

 

Організаційно-виховна діяльність

ІІ Університетська студентська науково-практична інтернет-конференція "Культура українського народу: історія, сучасність, перспективи".

Міжуніверситетська науково-практична конференція «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди»

Міжвузівська науково-практична конференція студентів "Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури"

Науково-практична конференція "Специфіка трансформації української культури кінця ХХ - початку ХХІ століть"

Науково-практична конференція "Українська культура в контексті процесів глобалізації (кін. ХХ - поч. ХІХ ст.)