Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Кривенко Сергій Миколайович

 

ДОЦЕНТ

Освіта:

1988–1993 рр. – Ізмаїльський державний педагогічний інститут, факультет української філології, спеціальність «Українська мова та література».

1997–2000 рр. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, аспірант кафедри української літератури,  спеціальність 10.01.01 - українська література.

 

Науковий ступінь, учене звання:

2002 р. – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.01 - українська література.

2007 р. – доцент кафедри української філології.

Досвід:

1993–1995 рр. – Іллінська середня загальноосвітня школа (Біляївський район, Одеська область), учитель української мови та літерату.
1995–1997 рр. – Ізмаїльський державний педагогічний інститут, кафедра української літератури, викладач.
2000–2002 рр. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Фонд Президентів України, молодший науковий співробітник.

2002–2013 рр. – Київський славістичний університет:

2002– 2003 рр. – кафедра філології, доцент;

2003–2012 рр. – кафедра української філології, доцент;
2012 – 2013 рр. – кафедра слов’янської філології, доцент (викладав українську та зарубіжну літературу, теоретичні курси та спецкурси).
2002–2006 рр. – учений секретар Українського державного славістичного центру НАН України і МОН України.
2010 – 2012 рр. – учений секретар Київського славістичного університету (підготовка і проведення вченої ради, оформлення протоколів, атестаційних справ тощо; контроль за виконанням рішень вченої ради.
2007– 2010 – Університет сучасних знань, кафедра теорії та історії мови і літератури, доцент (за сумісництвом).
2013 – дотепер – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кафедра української мови, літератури та культури, доцент.
З 2009 р. працюю також у відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України на контрактній основі.

Особисті відомості: 1971 року народження, одружений, маю сина 2006 року народження.

Додаткова інформація: володію комп'ютером, вмію користуватися оргтехнікою.
тел. 097–342–70–09; 066–781–28–77
e-mail: sergejkriviсh@mail.ru
Web-сторінка викладача - intellect.kumlk.kpi.ua/profile/ksm53

 

НАУКОВІ ПРАЦІ       

 1. Кривенко С.М. Антиномія теоретичної і художньої практики Михайла Семенка // Літературознавство: Збірник наукових праць докторантів, аспірантів і пошукувачів ІДПІ. – Ізмаїл, 1997. – С.18 – 21.
 2. Кривенко С.М. Етюд “Стріл” Михайла Могилянського (до проблеми художнього психологізму прози письменника) // Наука і сучасність: Збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Ч. 1. – К., 1998. – С. 182 – 187.
 3. Кривенко С. Мотиви вбивства та самовбивства в творчості М.М.Могилянського // Вісник: Літературознавчі студії / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Вип. 2. – К., 2000. – С. 66 – 71.
 4. Кривенко С.М. Історія крізь призму одного оповідання: Михайло Могилянський та його “Вбивство” // Вісник НАН України. – 1999. – № 9. – С. 57 – 64.
 5. Кривенко С. Поезія Михайла Могилянського // Сіверянський літопис. –2000. – № 2. – С. 130 – 135.
 6. Кривенко С.М. Драматургія Михайла Могилянського // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Вип. 8. – Ізмаїл, 2000. – С. 157 – 161.
 7. Кривенко С. Романістика Михайла Могилянського: жанрові модифікації // Слово і час. – 2000. – № 11. – C. 37 – 44.
 8. Кривенко С. Новелістика Михайла Могилянського: проблематика і поетика // Літературний Чернігів. – 2003. – № 2. – С. 92 – 99.
 9. Кривенко С. Романістика Михайла Могилянського: проблематика і поетика (1829 – 1941) // Київська старовина. – 2004. – № 3. – С. 38 – 65.
 10. Кривенко С. Морально-етична проблематика малої прози Михайла Могилянського // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2005. – Вип. 25. – С. 65 – 75.
 11. Кривенко С. Франкіана Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2006. – № 3. – С. 126 – 13
 12. Кривенко С. „Я вже мав нагоду писати вам...”. Галина Мазоха „Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини ХХ століття”: Науково-документальне видання. – К.: Міленіум, 2006. – 140 с. // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2005. – Вип. 33. – С. 231 – 233.
 13. Кривенко С. Гумористично-сатиричні оповідання Михайла Могилянського // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2007. – Вип. 34. – С. 58 – 62.
 14. Кривенко С. Михайло Могилянський. Літературний портрет письменника // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Кузьменка В.І. (К.: КСУ, 2007).
 15. Кривенко С. Михайло Могилянський про Тараса Шевченка // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 23 – 33.
 16. Кривенко С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського // Слово і час. – 2009. – № 5. – C. 100 – 109.
 17. Кривенко С. Жанрово-родовий синтез у ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя» (на матеріалі ІІІ жмутку) // Studia methodologica. – Випуск 33. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – С. 100 – 104.
 18. Кривенко С. Жанрова своєрідність роману «Честь» Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2012. – № 1. – С. 107 – 117. (анотація)
 19. Кривенко С. Антології шевченківські // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Т. 1.: А – В. – К., 2012. – С. 214 – 218. (анотація)
 20. Кривенко С. Михайло Могилянський. Літературний портрет письменника // Історія української літератури ХХ – початок ХХІ століття: У 3 т. : Навчальний посібник / За ред. проф. Кузьменка В.І. –  К.: Академвидав, 2013. – Т. 1.  – С. 148 – 160. (Гриф МОН України. Лист № 1/11 – 3149 від 06.03.2012 р.). (анотація)
 21. Кривенко С. Михайло Могилянський // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Т. 4.: М – Па. – К., 2013. – С. 284 – 285. (анотація)
 22. Кривенко С. Твори Т.Г.Шевченка в українських літературних альманахах // Київський політехнік. – 2014. – 9 берез. (№ 9). – С. 3.
 23. Кривенко С. Презентація «Шевченківської енциклопедії» // Київський політехнік. – 2014. – 17 квіт. (№ 14). – С. 4. (анотація)
 24. Кривенко. Психологізм малої прози Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2014. – № 1. – С. 165 – 177.
 25. Кривенко С. Біля витоків слов’янської писемності // Київський політехнік. – 2015. – 4 черв. (№ 19). – С. 4.
 26. Кривенко С. Михайло Могилянський – популяризатор творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – К. : КНУ ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 20. – С. 54 – 63.
 27. Кривенко С. Русифікація розмовної сфери: чинники та наслідки // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 20 квіт. 2017 р. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 123 – 127.
 28. Кривенко С. Михайло Могилянський у колі неокласиків // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2017. – Вип. 36. – С. 110 – 117.

Конференції

Методична робота

Підвищення кваліфікації
 1. 01.08.2011 – 25.08.2011 – стажування у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України. Здійснював систематизацію і науковий опис архіву І.Я.Айзенштока (Фонд 182). Довідка про стажування від 7.11.2011р. (реєстраційні реквізити довідки: № 130/451).
 2. 26.02.2015  – 15.03.2015 – курси за програмою підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» при Українському інституті інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ”

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Гурток:

 1. Протягом 2013/2014 та 2014/2015 навч. років керував роботою наукового гуртка з сучасної української літератури.
 2. Розробив програму роботи цього наукового гуртка.

Керівництво підготовкою студентів

Конференції:

 1. Наукові читання, присвячені творчості Т.Г. Шевченка (15 березня 2013 р., НТУУ «КПІ») // Мотиви родини / самотностів творчості Т.Шевченка.
 2. Міжвузівська науково-практична конференція студентів "Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури", 9 квітня 2014 р., НТУУ «КПІ» // Біблійні мотиви в творчості Т. Шевченка.
 3. Міжвузівська науково-практична конференція студентів "Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури", 9 квітня 2014 р., НТУУ «КПІ» // Кохання як імпульс поетичних інтенцій Т. Шевченка.
 4. Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів на тему "Українська культура: вчора, сьогодні, завжди", 12 листопада 2014 р., НТУУ «КПІ» // Вплив християнства на культуру Київської Русі.
 5. Виступив з доповіддю «Проблематика і поетика драматургії Альбера Камю» на літературних читаннях, присвячених 100-річчю від дня народження А.Камю, що відбулися в Національному музеї літератури України 7 листопада 1913 р.
 6. Взяв участь у роботі круглого столу, присвяченого 140-й річниці від дня народження Михайла Могилянського. Виступив з доповіддю «М.Могилянський у колі неокласиків». Засідання відбулося 4 грудня 2013 р. у приміщенні Інституту історії, етнології і правознавства імені О.М.Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.
 7. Взяв участь у роботі круглого столу-презентації «Шевченківська енциклопедія: минуле, сучасне, майбутнє». Виступив з доповіддю «Персональні літературні енциклопедії як явище літературознавства». Презентація відбулася 19 березня 2014 р. у НТУУ «КПІ».
 8. Взяв участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія та практика» (Київ, 10-11 ківтня 2014 р.), що відбулася в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Виступив з доповіддю «Соціальний факт» і «соціальний фактор» у літературознавчій концепції Михайла Могилянського».
 9. Взяв участь у роботі науково-практичної конференції «Гуманітарні засади національної технічної освіти» з нагоди 25-ліття кафедри української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ». Тема доповіді: «Михайло Могилянський – популяризатор творчості Тараса Шевченка». Конференція відбулася 10 грудня 2014 р.
 10. Взя участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст», Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл. Тема доповіді: «Роман «Честь» Михайла Могилянського»: проблематика і поетика. Конференція відбулася 15-17 жовтня 2015 р.
 11. Виступив з доповіддю на круглому столі «Сучасні проблеми вивчення життя і творчості Т.Г.Шевченка» (24.03.2016). Тема доповіді: «Фонд І.Я. Айзенштока в Інституті літератури імені Т.Г.Шевченка як джерело дослідження шевченкознавчої проблематики».
 12. Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Бестіарний код у діалозі культур: традиція та сучасність», Херсонський державний університет, м. Херсон. Тема доповіді: «Бестіарні мотиви в творчості Юрія Винничука». Конференція відбулася 7-8 жовтня 2016 р.
 13. Взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Всесвіт Тараса Шевченка». КНУ імені Т. Шевченка, 10 березня 2017. Тема доповіді: «Статті Михайла Могилянського про Тараса Шевченка в газеті «Речь».
 14. Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови і мовлення:комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», КПІ ім.Ігоря Сікорського, 20 квітня 2017. Тема доповіді: «Русифікація розмовної сфери: чинники та наслідки».
 15. Взяв участь у роботі ІІІ Міжнародної наукової конференції «Мова: класичне – модерне – постмодерне». Національний університет «Києво-Могилянська академія»,16 листопада 2017. Тема доповіді: «Гендерна своєрідність рекламних текстів».
 16. Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Корифеї української літератури і науки:фундаментальний внесок неокласиків», присвяченої 95-літтю кафедри української літератури НПУ імені М. П. Драгоманова та 80-річчю від дня трагічної загибелі її професорів Миколи Зерова та Павла Филиповича. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, 10-11 листопада 2017. Тема доповіді: Неокласичний славлю хист»: Михайло Могилянський у колі неокласиків».

Науково-методичні семінари кафедри:

 1. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Проблеми вивчення усного спілкування: пошанна та гіперпошанна множина». Семінар відбувся 11 березня 2015 р.
 2. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Мовна політика за кордоном у світлі мовної ситуації в Україні». Семінар відбувся 18 листопада 2015 р.
 3. Участь у роботі науково-методичного семінаруПерспективи використання системи moodle в освітньому процесі». Семінар відбувся 20 квітня 2016 р.
 4. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Мова як чинник національної безпеки». Семінар відбувся 8 червня 2016 р.
 5. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Сучасна розмовна українська мова = російська?» Семінар відбувся 8 лютого 2017 р.
 6. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Особові співвідношення у науковому дискурсі (Ми авторське)» Семінар відбувся 12 квітня 2017 р.
 7. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Чистота мови в комунікативно-прогматичному аспекті)» Семінар відбувся 8 листопада 2017 р.

Олімпіади:

І етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка в НТУУ «КПІ», Факультет прикладної математики.

І етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка в НТУУ «КПІ», Факультет прикладної математики.

 

Позааудиторна робота зі студентами

 1. Відвідано зі студентами І курсу ФІОТ (гр. ІК 21) художню виставку Євгена Безніска «Та не однаково мені…» [Художня шевченкіана митця] в Національному музеї літератури (21 травня 2013).
 2. Відвідано зі студентами І курсу ФІОТ (гр. ІК 21) творчий вечір пам’яті Миколи Сома в Національному музеї літератури (5 червня 2013).
 3. Відвідав зі студентами І курсу ФТІ (гр. РБ-31) персональну виставку відомого українського художника Юрія Галіцина «Жива твоя Лінія…» в Національному музеї літератури України (7 листопада 2013 р.).
 4. Відвідав зі студентами ІV курсу ВПІ (гр. СЕ-01, 02) виставку до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка у філії Національного музею літератури України (31 березня 2014 р.).