Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Методичні семінари

ГРАФІК

науково-методичних семінарів викладачів кафедри української мови, літератури та культури  на 2017/2018 н.р.

Тема

ПІБ викладача

Термін виконання

1

Сучасні підходи до вивчення української мови як іноземної

Сидоренко Л.М.

вересень

2

Використання професійно-орієнтованих текстів при викладанні курсу «Культура наукового технічного мовлення фахівця»

Тільняк Н.В.

3

Сучасні комп’ютерні програми для роботи з текстом

Решетилов К.В.

жовтень

4

Культурна еволюція України в XIV-XVI ст.

Лук’янчук Л.Я.

5

Сучасні здобутки українознавства

Денисюк С.П.

6

Інноваційні методи вивчення української мови в технічному виші

Нечипоренко А.Ф.

листопад

7

Проблеми міжкультурної комунікації в добу глобалізації

Ожоган Л.О.

8

Чистота мови в комунікативно-прогматичному аспекті

Кривенко С.М.

9

Текст і особистість в культурологічному контексті

Онуфрієнко О.П.

грудень

10

Актуальні проблеми викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Динікова Л.Ш.

11 Бйорнстьєрне Бйорнсон класик норвезької літератури, автор норвезького національного гімну, захисник українських інтересів (до 185-річчя від дня народження) Кушлаба М.П.

12

Проблеми викладання дисципліни «Історія української культури»

Динікова Л.Ш.

січень

13

Про деякі особливості перекладу IT-термінології

Завадська В.В.

14

Український лінгвопуризм вчора і сьогодні

Решетилов К.В.

лютий

15

Мовна компетенція як складова професійної компетентності

Сидоренко Л.М.

16

Соціолінгвістичні особливості наукового тексту

Тільняк Н.В.

березень

17

Проблеми мовної особистості у сучасній Україні

Ожоган Л.О.

18

Внесок неокласиків у розвиток української культури

Денисюк С.П.

квітень

19

Сучасна лінгвостилістика у системі мовознавчих навчальних дисциплін та її роль у формуванні культури мовлення майбутнього перекладача

Нечипоренко А.Ф.

20

Особові співвідношення у науковому дискурсі (Ми авторське)

Кривенко С.М.

21

Невербальні засоби спілкування у професійному мовленні

Новак О.М.

травень

22

Міфологія і сучасність

Лук’янчук Л.Я.

23

Біосеміотика

Мислович Н.М. червень

24

Меценатство в історії української культури

Онуфрієнко О.П.

25 Кардинал Любомир Гузар моральний авторитет і духовний провідник (до 85-річчя від дня народження та річниці з дня смерті) Кушлаба М.П.

 

ГРАФІК

науково-методичних семінарів викладачів кафедри української мови, літератури та культури  на 2016/2017 н.р.

 

Тема

ПІБ викладача

Термін виконання

1

Використання інноваційних методик при вивченні навчального курсу «Культурологія»

Онуфрієнко О.П.

 

вересень

2

Малевич Казимір –
засновник українського авангарду

Лук’янчук Л.Я.

3

Парадокси мовного
законодавства сучасної України

Денисюк С.П.

4

Початки книгодрукування: маловідомі факти

Веселка Н.Г.

 

 

жовтень

5

Інноваційні методи
в освітньому процесі студентів

Сидоренко Л.М.

6

Науково-дослідна робота студентів: способи активізації

Нечипоренко А.Ф.

7

Сторітеллінг як один з ефективних методів викладання

Маковецька-Гудзь Ю.А.

 

 

листопад

8

Мовностилістичні особливості наукової мови

Тільняк Н.В.

9

Українська художня культура: історія та сучасність

Динікова Л.Ш.

10

Використання різних видів завдань та та вправ для перекладання і редагування наукових текстів

Новак О.М.

 

 

 

грудень

11

Проблеми культури мовлення
в контексті офіційно-ділової комунікації

Бондаренко Ю.Л.

12

Структурна модель образу святого Миколая: містичність, алегоризм, тропологічність, естетика асоціативного поля
в молитвах і житійній літературі

Кушлаба М.П.

13

Проблеми сучасного
наукового мовлення

Кобець М.М.

 

 

січень

14

Особливості мовного законодавства країн ЄС

Костенко І.Л.

15

Перспективи збереження
і розвитку національної української культури в контексті інформаційного суспільства

Лук’янчук Л.Я.

16

Сучасна розмовна українська мова = російська?

Кривенко С.П.

 

 

лютий

17

Комунікативний бар’єр
в міжкультурній комунікації

Сидоренко Л.М.

18

Використання аудіально-візуальних матеріалів
у викладанні курсу УМПС

Завадська В.В.

19

Проблеми буття і знебуттєвлення мови у глобалізованому світі

Ожоган Л.О.

 

 

березень

20

Європейське Відродження
та Ренесанс в Україні: культурологічні паралелі

Веселка Н.Г.

21

Практика вдосконалення
культури професійного мовлення

Кобець М.М.

22

Застосування інноваційних методик для викладання УМПС

Костенко І.Л.

 

 

 

квітень

23

Дисципліна «Наукова українська мова» у системі гуманітарних наук підготовки фахівця:
мета та завдання

Нечипоренко А.Ф.

24

Здобутки сучасного франкознавства

Денисюк С.П.

25

Риторичні прийоми у викладанні дисциплін гуманітарного циклу
у вищій школі

Маковецька-Гудзь Ю.А.

 

травень

26

Методика проведення практичних занять з професійного мовлення

Бондаренко Ю.Л.

27

Аксіологічний та містичний характер чуда в агіографічних творах про св. Миколая Мирлікійського

Кушлаба М.П.

28

Логіка наукового мовлення

Мислович Н.М.

 

червень

29

Сучасні комп’ютерні програми для створення презентацій

Решетилов К.В.

30

Мова як чинник
національної безпеки

Кривенко С.М.

 

ГРАФІК

науково-методичних семінарів викладачів кафедри української мови, літератури та культури на 2015/2016 н.р. 

Тема

Виконавці

Термін виконання

1

Шевченкознавчі дослідження вчених діаспори в контексті вивчення «Історії української культури»

Денисюк С.П.

 

 

вересень

2

Процеси формування професійної комунікативної компетенції особистості на заняттях з УМПС

Сидоренко Л.М.

3

Сучасні комп’ютерні програми для роботи з файлами формату PDF та їх використання у навчальному процесі

Решетилов К.В.

 

 

жовтень

4

Висвітлення питання «Особливості формування менталітету східно-слов’янських народів» у курсі «Історія української культури»: методи і прийоми

Лук’янчук Л.Я.

5

Риторичні прийоми: історична динаміка та їх місце у формуванні ораторської компетенції майбутніх інженерів

Березовенко А.В.

6

Проблеми комп’ютерної лінгвістики як предмет вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці»

Маковецька-Гудзь Ю.А.

 

листопад

7

Особливості вивчення питання  «Мовна політика за кордоном у світлі мовної ситуації в Україні» на заняттях УМПС

Кривенко С.М.

8

Історія української культури в світлі сучасних наукових досліджень

Онуфрієнко О.П.

 

грудень

9

Мовні норми УМПС

Кобець М.М.

10

Професійна мова у полікультурному суспільстві

Тільняк Н.В.

 

січень

 

11

Проблеми дотримання мовних норм у нормативних актах на сучасному етапі

Бондаренко Ю.Л.

12

«Рудименти міфологічного світосприйняття у сучасних вербальних конструкціях» як предмет наукових розвідок студентів-членів мовного наукового гуртка КУМЛК

Завадська В.В.

лютий

13

Ораторська майстерність (до модуля УМПС публічні виступи)

Маковецька-Гудзь Ю.А.

 

березень

 

14

Проблеми формування риторичної компетенції на заняттях з курсу УМПС

Нечипоренко А.Ф.

15

Проблематику курсу УМПС: Українська мова у вимірах сьогодення

Ожоган Л.О.

квітень

16

Духовність образу Св. Миколая в давній українській житійній літературі у світлі проблем курсу «Історія української культури»

Кушлаба М.П.

травень

ГРАФІК
науково-методичних семінарів викладачів кафедри української мови, літератури та культури на 2014/2015 н.р. 

 

 

Тема

 

Виконавці

 

Термін виконання

1

Проблеми викладання історії української культури та культурології з урахуванням сучасних наукових досягнень

доц. Лук’янчук Л.Я.

вересень

 2

Формування комунікативно-когнітивної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів

проф. Герасимчук В.А.

 

 

 жовтень

Нова культурологічна література та методика її використання в лекційному курсі «Культурології»

ст. викл. Веселка Н.Г.

3

Новітні тенденції розвитку лінгвокультурології

доц. Ожоган Л.О.

листопад

 

4

Історичний компонент в тематиці курсу УМПС

доц. Березовенко А.В.

грудень

Актуальні проблеми сучасного українознавства

доц.  Денисюк С.П.

5

Проблеми національної ідентифікації культури

доц. Онуфрієнко О.П.

лютий

6

Проблеми вивчення усного спілкування: пошанна та гіперпошанна множина

доц. Кривенко С.М.

 

 

березень

 7

Система вищої освіти в РеспубліціПольща

Зволінський

В.С.

 

 

 

8

Формування лексикографічної компетенції на заняття з курсу УМПС

доц. Нечипоренко А.Ф.

 

 

 

квітень

Українська комп’ютерна лексикографія: здобутки і перспективи

ст. викл. Маковецька-Гудзь Ю.А.

Особливості офіційно-ділового стилю (практикум)

викл. Бондаренко Ю.Л.

9

Використання мультимедійних технологій на заняттях з української мови у вищій школі

ст. викл. Решетилов К.В.

травень

 

Українська