Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Тільняк Неоніла Василівна

ВИКЛАДАЧ

Закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, філологічний факультет, 1998 р.

На кафедрі працює з 1999 р., на викладацькій роботі– з 2003 року.

Контакти: тел. 406 - 82 - 04

Е-mailnilatilnyak@ukr.net

Web-сторінка викладача - intellect.kumlk.kpi.ua/profile/tnv16

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

Веде гурток: «Культура наукової мови».

Володіння мовами: українська – рідна; російська – вільно;  німецька – зі словником.

Сфера наукових інтересів - теорія та методика викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».

Брала участь у написанні навчальних та робочих програм з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»;«Дидактичного матеріалу для іноземних студентів»;«Словника-довідника з культурології»;«Методичних вказівок до проведення лекцій, практичних занять та самостійної  роботи для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання»;навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (Гриф МОН України).

Має більше 20 публікацій, бере участь у науково-практичних конференціях. Щорічно проводить для студентів: конференції, олімпіади, «Шевченківські читання» і т.п.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: теорія і методика викладання української мови

Участь в конференціях
1.Тільняк Н. В. Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектів. – Київ, 2011.

2.Тільняк Н. В. Провідні тенденції в розробленні методичних підходів до формування професійно зумовленого мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей  // Дослідження студентів, магістрів та аспірантів «Молодий науковець ХХІ століття». – Кривий Ріг: Криворізький Державний педагогічний університет, 2012.

3.Тільняк Н. В. Організація самостійної роботи студентів-філологів під час вивчення мовознавчих дисциплін // Актуальні проблеми культури української мови і мовлення. – м. Острог, 2012.

4.Тільняк Н. В. Проблема формування професійної мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у науковому полі лінгводидактики //Прецедентныефеноменыкакязыковыекоды . – Прешов, Словакія, 2012.

5.Тільняк Н. В. Сучасні стратегіїуніверситетськоїосвіти: якіснийвимір. – Київ, 2012.

6.Тільняк Н. В. Образне слово Луганщини. – Луганськ, 2013.

Публікації
1.Тільняк Н. В. Особливості комп’ютерного перекладу / Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. К. : ДП «Інформ-аналіт. аген», 2007. Вип.14. С. 161–167.

2.Тільняк Н. В. Термін в лексичному складі сучасної української мови/ Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк //Суспільство. Держава. Армія : зб. наук. праць. – Вип. 14. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – С. 185–193.

3.Тільняк Н. В. Формування та розвиток української військової термінології/ Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк //Суспільство. Держава. Армія : зб. наук. праць. – Вип. 15. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. – С. 109–114.

4.Тільняк Н. В. Особистість та її вплив на формування культури етносу через призму художньої прози / Л. Ш. Динікова, Н. В. Тільняк // Культура народовПричерноморья : науч. журнал. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2012. – № 236. – С. 137–142.

5.Тільняк Н. В. Провідні тенденції в розробленні методичних підходів до формування професійно зумовленого мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей / Н. В. Тільняк // Дослідження студентів, магістрів та аспірантів «Молодий науковець ХХІ століття». – Кривий Ріг: Криворізький Державний педагогічний університет, 2012. – С. 331–334.

6.Тільняк Н. В. Проблема формування професійної мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у науковому полі лінгводидактики / Н.В. Тільняк //Прецедентныефеноменыкакязыковыекоды (Сб. научн.трудов). – Прешов, Словакия, 2013. – С. 135–145.

7.ТільнякН. В. Мовленнєваситуаціяяккатегоріялінгводидактики / Н. В. Тільняк // Науковізаписки : зб. наук. статей ; М-воосвітиінаукиУкраїни, Нац. пед. ун-тім. М. П. Драгоманова. – К. :НПУім. М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск CXIV (114). – С. 189–196.

8. Тільняк Н. В. Оптимізація змісту мовнокомунікативної підготовки бакалаврів технічних спеціальностей / Н. В. Тільняк// Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 8084.

9.Тільняк Н. В. Урахування специфіки фахової термінології у проектуванні науково-методичної системи формування професійного мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей / Н. В. Тільняк// Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Вип. 17. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2014. – С. 167–181.

10.Тільняк Н. В. Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням / Н. В. Тільняк// Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць (За ред. доктора пед. наук, професора З. П. Бакум). Вип. 40. Кривий Ріг, 2014. С. 103108.

11.Тильняк Н. В. Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущих специалистов технического профиля [Электронный ресурс] / Н. В. Тильняк// Концепт. Научно-методический электронный журнал – 2014. – № 08 (август). – Режим доступа : http: // e-koncept.ru/2014/14217.htm

12.Тільняк Н. В. Соціакультурний аспект комп’ютерного перекладу/ Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк // Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». – К. :  НТУУ «КПІ», 2015.– С. 141-143.

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня -  у 2014 році закінчила аспірантуру Київського  університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю  13.00.02 – теорія та методика навчання української мови.

Методична робота

Направленняметодичнороботи: теорія та методика викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»,   участь у науково-практичних семінарах кафедри української мови, літератури та культури

Методичні розробки

1.Тільняк Н. В. Українська мова. Усне мовлення: дидактичний матеріал для іноземних студентів / Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 84 с.

2.Тільняк Н. В. Словник-довідник з культурології/ Н. Г. Веселка, Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. :ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – 156 с.

3.Тільняк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням: метод. вказівки до проведення лекцій, практ. занять та самост. роботи для студ. 1 курсу техн. спец. заочної форми навчання/Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 66 с.

4.Тільняк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням: метод. вказівки до проведення лекцій, практ. занять та самост. роботи для студ. техн. спец. заочної форми навчання/Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.

5.Тільняк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [CO. Караман, О. А. Копусь, В. І. Тихоша, Н. В. Тільняк та ін.] ; за ред. С. О. Карамана, О. А. Копусь. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. (Гриф МОН України).

Підвищення кваліфікації - лютий 2015 рік з курсу «Створення веб-ресурсів».

Дистанційні курси в Moodle з посиланням на курс – Дистанційні курси в Moodle в процесі розробки. Завантажено 6 практичних занять.

Організаційно-виховна діяльність - веде гурток «Культура наукової мови»

Проводить олімпіади з граматики для студентів технічних спеціальностей.

Конкурси: Брейн-ринг з творчості Т.Г.Шевченка; щорічні конкурси -  «Шевченківські читання» та «Вечір авторської поезії».

 Студентські конференції: «Немає магії сильнішої, ніж магія слів», «Українська мова: вчора, сьогодні, завтра», «Ораторське мистецтво», «Технічні терміни: історія та сьогодення».