Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Сидоренко Лілія Миколаївна

 СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, філологічний факультет, 1991 р.

На кафедрі працює з 1989 року.

Контакти: телефон 406 - 82 - 04,

e-mail zubatoklili@ukr.net

Web-сторінка викладача http://intellect.kumlk.kpi.ua/profile/slm7

Викладає навчальні дисципліни: "Українська мова за професійним спрямуванням".

Веде гурток «Культура наукової мови».

Володіння мовами: українська – рідна; російська – вільно;  англійська – із словником.

Коло професійних інтересів: підвищення рівня грамотності студентів, формування особистості на заняттях.

Сфера наукових інтересів - мова, філософія, культура.

Брала участь у розробці і написанні навчальних та робочих програм, ККЗ, «Дидактичного матеріалу для іноземних студентів»,  «Посібника з української мови», методичних розробок.

Завершено роботу над 4-х мовним словником технічних термінів для ФХМ, який має гриф МОН України.

        Має більше 20 публікацій, бере участь у науково-практичних конференціях. Щорічно проводить для студентів: конференції, олімпіади, «Шевченківські читання» і т.п.

Наукова робота                        

Напрямки наукової діяльності: мова, філософія, культура

Участь в конференціях

2010-2011 Назва заходу І Всеукраїнська науково-практична конференція; Назва доповіді - Україна між Заходом і Сходом: у пошуках довіри і діалогу; Автори - Сидоренко Л.М.; Місце проведення - Міжнарожний університет фінансів; Дата проведення: 26.05.2011

2012-2013 Назва заходу Науково-практична конференція "Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі"; Назва доповіді - Діалог культур у суспільній взаємодії; Автори - Сидоренко Л.М.; Місце проведення - Національний університет податкової служби, м.Ірпінь; Дата проведення: 22.02.2013

2013-2014 Назва заходу "Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі"; Назва доповіді - Людина, як образний домінант естетичної теорії; Автори - Сидоренко Л.М.; Місце проведення - Ірпінь; Дата проведення: 21.02.2014

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З ПУБЛІКАЦІЕЮ ТЕЗ (ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ); МІЖНАРОДНИХ

2010-2011Назва заходу Міжнародна наукова конференція "Мова і культура"; Назва доповіді - На перехресті двох культур; Автори - Сидоренко Л.М.; Місце проведення - Університет ім. Т. Шевченка; Дата проведення: 20.06.2011 - 24.06.2011

Назва заходу ІІ Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Фінансово-економічні та інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки"; Назва доповіді - Духовність Заходу та Сходу в процесі міжкультурного діалогу; Автори - Сидоренко Л.М.; Місце проведення - Міжнародний університет фінансів, м. Київ; Дата проведення: 27.05.2011

Публікації  

1.Сучасна українська мова та ділові папери. Посібник- видавництво «Факт» .- 2002 р.- 161 с.

2.Тести з граматики української мови (для  модульного контролю).- К.:ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003.р. -56 с.

3. «Абревіація-постійний процес утворення нових слів». - Наукові записки . Випуск LV (педагогічні та історичні науки).-К.: 2004 р.-306 с.

4. «Особливості комп’ютерного перекладу».- Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. - К.:ДП «інформ-аналіт. аген» 2007. - Вип 14.-242 с. 

5.Українська мова. Усне мовлення. (для іноземних студентів).-  К.: НТУУ «КПІ», 2007.р. 82 с. 

6.«Термін в лексичному складі сучасної української мови» Суспільство.Держава.Армія. (збірник наукових праць) Вип. № 14.- К.: ВІТІ НТУУ«КПІ» 2008.р.-118 с.

7. Словник-довідник з культурології.- ВІТІ НТУУ «КПІ».- 2008 р. 154 с.

8. «Формування та розвиток української військової термінології» Суспільство. Держава. Армія. (збірник наукових праць) Вип. № 15.- К.: ВІТІ НТУУ«КПІ» 2009.р. 212с.

9. «Дух-духовність, душа-душевність»/Тези.- К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2010 р. 268 с.

10. Українсько-російський тлумачний словник технічних термінів. - НТУУ «КПІ». 2010р.- 67 с. електр.

11. Духовність Заходу та Сходу в процесі міжкультурного діалогу/ Тези. - К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2011р. К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2011р.

12. Машинний переклад. Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. - К.: НТУУ "КПІ", 2011.- 144 с. Електор.

13. Україна між Заходом і Сходом: у пошуках довіри і діалогу/Тези. К.: МУФ НТУУ «КПІ», 2011р. 7с.

14 На перехресті двох культур. Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т.І (147). – 440с.- С. 62-67

15. Спілкування військовослужбовців. Суспільство. Держава. Армія. (збірник наукових праць) Вип. № 19.- К.: ВІТІ НТУУ«КПІ» 2013.

16. «Діалог культур у суспільній взаємодії» Всеукраїнська  науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2013 - 280с., С. 247-251. (анотація)

17. Процеси та апарати обладнання хімічної технології Українсько-російсько-французько-англійський тлумачний словник. Навчальний посібник з грифом МОН надрук. НТУУ»КПІ» 2014р,- 140 с.

18. «Фольклорно-міфологічні мотиви, як духовна основа творів Лесі Українки» збірник статтей каф. – 2014., друк. (анотація)

19. «Людина, як образний домінант естетичної теорії». Всеукраїнська  науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2014 - 248с., 200-203 с. (анотація)

20.  Образно-стильові домінанти романтизму ХXІІI Міжнародній науковій конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 2014 - 6с. (анотація)

21. «Фольклорна основа творів романтиків». Збірник наукових доповідей. Лодзь. 2014.-96 с. , С. 5-8. (анотація)

22. Містичні символи в творах романтиків. Міжнародна конференція «Здобутки науки у 2014 році»2 частина. Київ 2014,-127 с. С.37-40. (анотація)

23. «Соціакультурний аспект комп’ютерного перекладу». Тези. Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». НТУУ «КПІ». Київ 2015.- 174 с., С. 141-143. (анотація)

24. Міф як елемент культури романтизму / Л.М. Сидоренко // Міжнародна наукова конференція «Projekty naukowe»: збірник наукових доповідей, м. Варшава, 27-28 лютого 2015.- С.75-78. (анотація)

25. Міфологізація свідомості. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі».2015 с. (анотація)

26. Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку (анотація)

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня - здобувач

Методична робота

Направлення методичної роботи: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура наукової мови», словники технічних термінів

Участь у науково-практичних семінарах кафедри.

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Методичні розробки: У 2012; 2014 були розроблені та видані «Методичні вказівки з української мови за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання.

2015р. розроблені Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з вивчення кредитного модуля "Українська мова за професійним спрямуванням» для 1к та 4 к.

Підвищення кваліфікації у 2015 р з курсу «Створення веб ресурсів».

Дистанційні курси в Moodle в процесі розробки. Завантажено 9 лекцій.

Організаційно-виховна діяльність

Веде гурток «Культура наукової мови»

Проводить олімпіади з граматики для студентів технічних спеціальностей.

Конкурси: Брейн-ринг з творчості Т.Г.Шевченка, щорічний конкурс «Шевченківські читання», «Вечір авторської поезії».

Студентські конференції: «Не має магії сильнішої ніж магія слів»,  «Природні та штучні мови у суспільній взаємодії» «Україна .., «Феномен Тараса Шевченка», ….