Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Нечипоренко Алла Федорівна

ДОЦЕНТ

1984-1989 –  Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – українська мова та література.

З 1991 року – працює на кафедрі української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ»

Контакти: 066 5482499, e-mail: allanech67@mail.ru

Web-сторінка: intellect.kumlk.kpi.ua/profile/naf

Дисципліни, які викладає:

Українська мова

Українська мова за професійним спрямуванням

 Сучасна українська мова

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: культура мовлення, лінгвостилістика та поетика

Участь в конференціях:

 1. «Мова і культура» (Київ, 2004 – 2014);
 2. «Проблеми української термінології» (Львів, 2006);
 3. «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця» (Київ, 2006);
 4. «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» (Хмельницький, 2007);
 5. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» (Харків, 2008);
 6. «Мова як світ світів: граматика і поетика української мови» (Київ, 2011-2014);
 7. «Українська словесність та культура в контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства» (Ірпінь, 2011);
 8. «Формування особистості конкурентноспроможного фахівця в сучасних мовно-культурних реаліях» (Ірпінь, 2012);
 9. «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі» (Ірпінь, 2014 -2015);
 10. «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» (Київ, 2015).

Публікації:

 1. Нечипоренко А.Ф. Стильове використання прислівників // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 14., кн.2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 52 – 56.
 2. Нечипоренко А. Ф. Поетика прислівника (на матеріалі поезій Івана Драча) / Алла Нечипоренко // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Відп. ред. А.К. Мойсієнко. – К., 2006. – Випуск 35.  – С. 45-49.
 3. Нечипоренко А.Ф. Терміни з адвербіальним компонентом//Вісник: Проблеми української термінології. - № 559.  – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2006.– С. 57- 61.
 4. Нечипоренко А. Ф. Прислівники часу та місця в поетичному тексті (на матеріалі творів Івана Драча) / А.Ф. Нечипоренко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Випуск 9. – Том Ш (91). – С. 176-179.
 5. Нечипоренко А.Ф. Прислівник у поетичному словнику Тараса Шевченка// Шевченкознавчі студії. – 2007. – С. 122-126.
 6. Нечипоренко А. Ф. Прислівники-інтенсифікатори ознаки в поетичному тексті/ А.Ф. Нечипоренко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Випуск 10. – Том V (105). – С. 37-40.
 7. Нечипоренко  А. Ф.  Одоративні прислівники-епітети в поетичному словнику шістдесятників / А.Ф. Нечипоренко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Випуск 11. – Т. VП (119). – С. 170-174.
 8. Нечипоренко А. Ф. Предикативні прислівники в поетичному тексті шістдесятників /А.Ф. Нечипоренко // Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Відп. ред. О.І. Чередниченко. –  К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Випуск 26. – Частина 2. – С. 328-331.
 9. Нечипоренко А. Ф. Прислівник як «стилістична» частина мови / Алла Нечипоренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах (науково-методичний та літературно-мистецький журнал). – 2009. – № 4 (79). – С. 60-68.
 10. Нечипоренко А.Ф. Адвербіальний епітет в поетичному тексті: семантика та функції // Сучасні проблеми епітетології. Збірник наукових праць. Вип.1. – Кам’янець-Подільський, 2011.
 11. Нечипоренко А.Ф. Стилістична роль адвербіальних антонімів у поетичному тексті //Українське мовознавство. Випуск 41/1. – К.: КНУ, 2011.
 12. Нечипоренко А.Ф. Адвербіальні епітети-неологізми у поетичній мові шістдесятників //Мова і культура. Випуск 14. Том(147). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.
 13. Нечипоренко А.Ф. Адвербіальні епітети-кольоративи у поетичній мові шістдесятників //Українська словесність та культура в контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства. Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2011.
 14. Нечипоренко А.Ф. Сучасна лінгвістика про поетичну мову та пріоритетні напрямки її дослідження //Формування особистості конкурентноспроможного фахівця в сучасних мовно-культурних реаліях. Збірник матеріалів міжнародної інтернет-конференції. – Ірпінь, НУДПСУ, 2012.
 15. Нечипоренко А.Ф. Функції  прислівника у рекламному тексті //Мова і культура. Випуск 15. Том 1Х(163). – К.:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.
 16. Нечипоренко А.Ф. Особова назва як засіб ідентифікації особи //Українська мова в сучасному гуманітарному  часопросторі. Збірник  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2013.
 17. Нечипоренко А.Ф. Національно-культурна маркованість адвербіальної лексики (за матеріалами «Словаря української мови» за ред. Б.Грінченка)// Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор. – К., 2013
 18. Нечипоренко А.Ф. Граматика прислівника: сучасний стан вивчення та основні напрямки досліджень //Українське мовознавство. Випуск 43/1. – Х., 2013.
 19. Нечипоренко А.Ф. Коли підручник оживає // Всесвітня література в школах України. - № 1(392). – 2014. (анотація)
 20. Нечипоренко А.Ф. Морфологічний склад технічної термінології: адвербіальний компонент //Українська мова і культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів  всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2014. (анотація)
 21. Нечипоренко А.Ф. Порівняльно-уподібнювальні прислівники: граматичні особливості та стильове використання //Українське мовознавство. Випуск 44/1, 2014. (анотація)
 22. Формування лексикографічної компетенції: сучасні методи та прийоми//Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 14січня 2015. – К:ЦУЛ, 2015. – С.114-116. (анотація)
 23. Образ Києва в поетичному тексті Ліни Костенко /  Українське мовознавство. – Випуск 45/1. – 2015. (анотація)
 24. Українізми в сучасному російськомовному медіа-тексті /  Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. – Ірпінь, 2015. (анотація)
 25. Експресивні мовні засоби у рекламному тексті / Економіка, наука, освіта: інтергація та синергія, 2016.
 26. Сучасна лінгвостилістика про образний потенціал окремих частин мови / Сучасні наукові дослідження та розробки, 2016.
 27. Формування риторичної компетенції студентів: сучасні методи та прийоми / Нові освітні технології: міжнародний досвід, 2016.
 28. Олімпіада з української мови як форма науково-дослідної роботи / Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. – Ірпінь, 2016.
 29. Український іменослов: культурна поліфонія / Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка. Випуск 8/2016.
 30. Пароніми як виражальний засіб публіцистичного тексту / «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», 2017.
 31. Етнокультурна лексика української мови: адвербіальний склад / «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», 2017.
 32. Мова ЗМІ та її вплив на формування культури мовлення / Philology and Linguistic in Digital Аge, 2017.
 33. Анропоніми як джерело вивчення української культури / Zbior artykulow naukowych: literature socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki, 2017.

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня:

Лютий, 2010 р. – захист дисертаційного дослідження «Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників» зі спец. 10.02.01 – українська мова. Диплом ДК №060934 від 01.08. 2010.

Методична робота

Направлення методичної роботи

Формування мовної та мовленнєвої компетентностей сучасного фахівця

Участь у семінарах

Участь у методичних семінарах кафедри

Методичні розробки:

 1. Сидоренко Л.М., Нечипоренко А.Ф., Динікова Л.Ш., Решетилов К.В., Бережна Г.В., Березовенко А.В., Дубенюк Л.І., Суська Л.М.,Карбовська О.І.  Збірник лекцій з української мови за професійним спрямуванням. / Упорядник Нечипоренко А.Ф. - К., 2011. -  Електронна версія.
 2. Березовенко А.В., Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова професійного спрямування" для технічних спеціальностей. - К., 2012.
 3. Березовенко А.В., Нечипоренко А.Ф., Сидоренко Л.М., Мислович Н.М. Пакет контрольних завдань та методичні рекомендації до виконання ККЗ з дисципліни "Українська мова професійного спрямування" для технічних спеціальностей. - К., 2012.
 4. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Сучасна українська мова" для студентів 3 курсу ФЛ (денна  форма навчання). - К., 2013.
 5. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Сучасна українська мова" для студентів 3 курсу ФЛ (заочна форма навчання). - К., 2013.
 6. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова -1" для студентів 1 курсу ФЛ (денна  форма навчання). - К., 2013.
 7. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова-1" для студентів 1 курсу ФЛ (заочна  форма навчання). - К., 2013.
 8. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова - 2" для студентів 4 курсу ФЛ (денна  форма навчання). - К., 2013.
 9. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова - 2" для студентів 4 курсу ФЛ (заочна  форма навчання). - К., 2013.
 10. Нечипоренко А.Ф. Методичні вказівки та навчальні завдання до проведення практичних занять для студентів 4 курсу факультету лінгвістики. - К., 2013.
 11. Нечипоренко А.Ф. Сучасна українська мова: Методичні вказівки та навчальні завдання до вивчення дисципліни . – К, 2014.
 12. Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Підвищення кваліфікації

03.11.2008 – 17.12.2008 – підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті, спеціальність „Педагогіка вищої школи”, диплом 12СПК 508862 від 17.12. 08.

02.12.2009 – 15.01.2010 – підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ», свідоцтво 12СПК 619478 від 15.01.2010.

28.01.2015- 13.03.2015 – підвищення  кваліфікації  в Українському інституті інформаційних технологій в освіті.

Організаційно-виховна діяльність

Олімпіада з української мови, присвячена Дню української мови та писемності (2004-2014). (про олімпіаду)
Інтернет-олімпіада «Мовосвіт Тараса Шевченка» (для студентів факультету лінгівтики) (про олімпіаду)

Позаудиторна робота зі студентами

Екскурсії до музею Т. Шевченка, літератури, М. Булгакова, історії Києва, київських театрів.