Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Нечипоренко Алла Федорівна

ДОЦЕНТ

1984-1989 – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – українська мова та література.

З 1991 року – працює на кафедрі української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ».

Контакти:

(066) 548-24-99

allanech67@ukr.net

web-сторінка – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/naf

Дисципліни, які викладає:

Українська мова

Українська мова за професійним спрямуванням

 Сучасна українська мова

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: культура мовлення, лінгвостилістика та поетика

Участь в конференціях:

 1. «Мова і культура» (Київ, 2004-2014)
 2. «Проблеми української термінології» (Львів, 2006)
 3. «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця» (Київ, 2006)
 4. «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» (Хмельницький, 2007)
 5. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» (Харків, 2008)
 6. «Мова як світ світів: граматика і поетика української мови» (Київ, 2011-2014)
 7. «Українська словесність та культура в контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства» (Ірпінь, 2011)
 8. «Формування особистості конкурентноспроможного фахівця в сучасних мовно-культурних реаліях» (Ірпінь, 2012)
 9. «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі» (Ірпінь, 2014-2015)
 10. «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» (Київ, 2015)
 11. XI Міжнародна науково-практична конференція «Нові освітні технології: міжнародний досвід» (м. Київ, 21.01.2016 р.)
 12. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця» (м. Ірпінь, 19.02.2016 р.)
 13. Міжнародна наукова конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», НУДПСУ, 23-24 лютого 2017 р.
 14. Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів», КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 9-10 листопада 2017 р.
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (28.02.2018, м. Київ)
 16. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та вектор розвитку науки в сучасному світі» (30.04.2018, м. Дніпро)
 17. Адвербіальний склад сучасного молодіжного жаргону / Warsaw, Social and economic aspects of education in modern society. Vol. 3, 2019. – C. 43-45
 18. Особливості розвитку критичного мислення під час проведення дебатів Scientific Educational Center Warsaw, Poland WORLD SCIENCE, № 3(43) Vol. 3, March 2019, P. 13-16 RS Global Sp. z O.O. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

Публікації:

 1. Нечипоренко А.Ф. Стильове використання прислівників // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 14., кн. 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 52-56
 2. Нечипоренко А.Ф. Поетика прислівника (на матеріалі поезій Івана Драча) / Алла Нечипоренко // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Відп. ред. А.К. Мойсієнко. – К., 2006. – Випуск 35. – С. 45-49
 3. Нечипоренко А.Ф. Терміни з адвербіальним компонентом // Вісник: Проблеми української термінології. – № 559. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2006. – С. 57- 61
 4. Нечипоренко А.Ф. Прислівники часу та місця в поетичному тексті (на матеріалі творів Івана Драча) / А.Ф. Нечипоренко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Випуск 9. – Том III (91). – С. 176-179
 5. Нечипоренко А.Ф. Прислівник у поетичному словнику Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. – 2007. – С. 122-126
 6. Нечипоренко А.Ф. Прислівники-інтенсифікатори ознаки в поетичному тексті / А.Ф. Нечипоренко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Випуск 10. – Том V (105). – С. 37-40
 7. Нечипоренко А.Ф. Одоративні прислівники-епітети в поетичному словнику шістдесятників / А.Ф. Нечипоренко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Випуск 11. – Т. VII (119). – С. 170-174
 8. Нечипоренко А.Ф. Предикативні прислівники в поетичному тексті шістдесятників / А.Ф. Нечипоренко // Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Відп. ред. О.І. Чередниченко. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Випуск 26. – Частина 2. – С. 328-331
 9. Нечипоренко А.Ф. Прислівник як «стилістична» частина мови / Алла Нечипоренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах (науково-методичний та літературно-мистецький журнал). – 2009. – № 4 (79). – С. 60-68
 10. Нечипоренко А.Ф. Адвербіальний епітет в поетичному тексті: семантика та функції // Сучасні проблеми епітетології. Збірник наукових праць. Вип. I – Кам’янець-Подільський, 2011
 11. Нечипоренко А.Ф. Стилістична роль адвербіальних антонімів у поетичному тексті // Українське мовознавство. Випуск 41/1. – К.: КНУ, 2011
 12. Нечипоренко А.Ф. Адвербіальні епітети-неологізми у поетичній мові шістдесятників // Мова і культура. Випуск 14. Том (147). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011
 13. Нечипоренко А.Ф. Адвербіальні епітети-кольоративи у поетичній мові шістдесятників // Українська словесність та культура в контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2011
 14. Нечипоренко А.Ф. Сучасна лінгвістика про поетичну мову та пріоритетні напрямки її дослідження // Формування особистості конкурентноспроможного фахівця в сучасних мовно-культурних реаліях. Збірник матеріалів міжнародної інтернет-конференції. – Ірпінь, НУДПСУ, 2012
 15. Нечипоренко А.Ф. Функції прислівника у рекламному тексті // Мова і культура. Випуск 15. Том IX (163). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012
 16. Нечипоренко А.Ф. Особова назва як засіб ідентифікації особи // Українська мова в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2013
 17. Нечипоренко А.Ф. Національно-культурна маркованість адвербіальної лексики (за матеріалами «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка) // Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор. – К., 2013
 18. Нечипоренко А.Ф. Граматика прислівника: сучасний стан вивчення та основні напрямки досліджень // Українське мовознавство. Випуск 43/1. – Х., 2013
 19. Нечипоренко А.Ф. Коли підручник оживає // Всесвітня література в школах України. – № 1(392). – 2014 (анотація)
 20. Нечипоренко А.Ф. Морфологічний склад технічної термінології: адвербіальний компонент // Українська мова і культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2014 (анотація)
 21. Нечипоренко А.Ф. Порівняльно-уподібнювальні прислівники: граматичні особливості та стильове використання // Українське мовознавство. Випуск 44/1, 2014 (анотація)
 22. Формування лексикографічної компетенції: сучасні методи та прийоми // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 14 січня 2015. – К: ЦУЛ, 2015. – С. 114-116 (анотація)
 23. Образ Києва в поетичному тексті Ліни Костенко / Українське мовознавство. – Випуск 45/1. – 2015 (анотація)
 24. Українізми в сучасному російськомовному медіа-тексті / Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. – Ірпінь, 2015 (анотація)
 25. Експресивні мовні засоби у рекламному тексті / Економіка, наука, освіта: інтергація та синергія, 2016
 26. Сучасна лінгвостилістика про образний потенціал окремих частин мови / Сучасні наукові дослідження та розробки, 2016
 27. Формування риторичної компетенції студентів: сучасні методи та прийоми / Нові освітні технології: міжнародний досвід, 2016
 28. Олімпіада з української мови як форма науково-дослідної роботи / Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. – Ірпінь, 2016
 29. Український іменослов: культурна поліфонія / Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка. Випуск 8/2016
 30. Пароніми як виражальний засіб публіцистичного тексту / «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», 2017
 31. Етнокультурна лексика української мови: адвербіальний склад / «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», 2017
 32. Мова ЗМІ та її вплив на формування культури мовлення / Philology and Linguistic in Digital Аge, 2017
 33. Анропоніми як джерело вивчення української культури / Zbior artykulow naukowych: literature socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki, 2017
 34. Пізнаючи світ японської культури // Всесвітня література в школах України: Видавництво педагогічна преса. – № 2. – 2018. – С. 9-12
 35. Українські прізвища – самобутній феномен мовної картини українського світу // Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Серія: Філологія. Педагогіка. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2018 (у співавторстві з Герасимчук В.А.)
 36. Власні назви як джерело вивчення української культури. – Ірпінь, Зб. наук. праць «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», 2018 – С. 132-136 (у співавторстві з Тарасенко О.)
 37. Фразеологізми етнокультурної семантики. – Ірпінь, Зб. наук. праць «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», 2018 – С. 103-106 (у співавторстві з Кравченко М.)
 38. Роль науково-дослідної роботи студентів у формуванні мовнокомунікативної компетенції / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С. 188-189
 39. Формування комунікативної компетентності: storytelling – технологія // К., Зб. наук. праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та вектор розвитку науки в сучасному світі», 2018, – С. 75-78
 40. Терміни-епоніми в науковому тексті // Warsaw, International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 3(7). Vol. 3 – 2018. – С. 32-35 (у співавторстві з Мурашова Н.В.)
 41. Сучасна телевізійна реклама: мовно-стилістичні особливості / Ірпінь, Зб. наук. праць «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», 2019. – С. 83-89
 42. Формування культури наукового мовлення на заняттях з української мови в технічних вишах / Бердянськ, Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 2019
 43. Візуалізація навчальної інформації на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Дніпро, Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки: теорія, практика, інновації». Ч. 3., 2019. – С. 40-43
 44. Дорогою в дюнах // Всесвітня література в школах України, №7-8. С. 58-60
 45. Книжковий фестиваль – майданчик для творчого спілкування // Всесвітня література в школах України, №10, С. 17-19

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня:

Лютий, 2010 р. – захист дисертаційного дослідження «Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників» зі спец. 10.02.01 – українська мова. Диплом ДК № 060934 від 01.08.2010.

Методична робота

Направлення методичної роботи

Формування мовної та мовленнєвої компетентностей сучасного фахівця

Участь у семінарах

Участь у методичних семінарах кафедри

Методичні розробки:

 1. Сидоренко Л.М., Нечипоренко А.Ф., Динікова Л.Ш., Решетилов К.В., Бережна Г.В., Березовенко А.В., Дубенюк Л.І., Суська Л.М.,Карбовська О.І. Збірник лекцій з української мови за професійним спрямуванням. / Упорядник Нечипоренко А.Ф. – К., 2011. – Електронна версія
 2. Березовенко А.В., Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова професійного спрямування" для технічних спеціальностей. – К., 2012
 3. Березовенко А.В., Нечипоренко А.Ф., Сидоренко Л.М., Мислович Н.М. Пакет контрольних завдань та методичні рекомендації до виконання ККЗ з дисципліни "Українська мова професійного спрямування" для технічних спеціальностей. – К., 2012
 4. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Сучасна українська мова" для студентів 3 курсу ФЛ (денна форма навчання). – К., 2013
 5. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Сучасна українська мова" для студентів 3 курсу ФЛ (заочна форма навчання). – К., 2013
 6. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова – 1" для студентів 1 курсу ФЛ (денна форма навчання). – К., 2013
 7. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова – 1" для студентів 1 курсу ФЛ (заочна форма навчання). – К., 2013
 8. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова – 2" для студентів 4 курсу ФЛ (денна форма навчання). – К., 2013
 9. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова – 2" для студентів 4 курсу ФЛ (заочна форма навчання). – К., 2013
 10. Нечипоренко А.Ф. Методичні вказівки та навчальні завдання до проведення практичних занять для студентів 4 курсу факультету лінгвістики. – К., 2013
 11. Нечипоренко А.Ф. Сучасна українська мова: Методичні вказівки та навчальні завдання до вивчення дисципліни . – К, 2014
 12. Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ "КПІ"» (про семінар)

Підвищення кваліфікації

03.11.2008-17.12.2008 – підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті, спеціальність „Педагогіка вищої школи”, диплом 12СПК 508862 від 17.12.08

02.12.2009-15.01.2010 – підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти НТУУ "КПІ"», свідоцтво 12СПК 619478 від 15.01.2010

28.01.2015-13.03.2015 – підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті

Організаційно-виховна діяльність

Олімпіада з української мови, присвячена Дню української мови та писемності (2004-2014) (про олімпіаду)
Інтернет-олімпіада «Мовосвіт Тараса Шевченка» (для студентів факультету лінгівтики) (про олімпіаду)

Позаудиторна робота зі студентами

Екскурсії до музею Т. Шевченка, літератури, М. Булгакова, історії Києва, київських театрів.