Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Вступ до мовознавства

Основна література:

1.  Гируцкий А.А.  Введение в языковедение: Учеб. пособие/ А.А. Гируцкий.-  Мн.: «ТетраСистемс», 2001.-288с.

2.     Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 124-168.

3.     Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К.- Одеса, 1991. – С.136-186.

4.  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.-368с. (Альма-матер).

5.  Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти.- К.: Видавничий центр “Академія”, 1999.- 288с. (Альма-матер)

6.   Мацько І.П.  Українська мова. - К.,Либідь, 1996.

7.  Реформатський А.А. Введение в языковедение: Учебник для вузов / А.А.      Реформатский; под ред. В.А. Виноградова.-5-е изд., испр.- М.: Аспект Пресс, 2004.-536с.

8. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. Видання друге, перероблене і   доповнене.- К.: АТ “Око”, 1996.- 416с.

9.  Сучасна українська мова:  Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін; За ред. О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – 400с.

10. Ющук І.П. Вступ до мовознавства: Навч. посібник.- К.: Рута, 2000.- 128с.

11. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2006. –    640с.

 

Додаткова література:

1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. –К., 1997. – С. 49-72.

2. Брайчевський М.Ю. Походження слов’янської писемності//Книжник.-1991.-№№ 3-6; 1992. - №№ 1-2.

3. Драчук В.С. Дорогами тисячоліть: Про що розповідали письмена. – К., 1978.

4. Різник М.Г. Письмо і шрифт. -   К., 1978.

5. Суслопаров М. Розшифрування найдавнішої писемності з берегів Дніпра//Київ.-1996.-№9.

6. Фридрих И. История письма. – М., 1979.

7. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2006. С.85-102

Корисні сайти: