Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Особливості написання наукового тексту під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу

Події та новини кафедри

План

  1. Причини вивчення гуманітарних дисциплін у технічному університеті.
  2. Визначення вимог до студента-дослідника.
  3. Умови створення наукових текстів.
  4. ізновидів наукових текстів.
  5. Основні вимоги мовного оформлення тексту.

Вступ

Сьогодення вимагає від сучасного вищого навчального закладу організовувати та проводити науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, метою яких є отримання студентами нових знать, вироблення практичного їх застосування при створенні нового продукту, виробу або технології. Тому, дисципліни гуманітарного циклу, представлені в КПІ ім. Ігоря Сікорського, допомагають студентам технічних напрямків сприймати, створювати та відтворювати наукові тексти, влучно та доречно висловлювати свої думки, знаходити та аналізувати інформацію, успішно презентувати результати наукової інформації.

Які причини вивчення гуманітарних дисциплін у технічному університеті?

Сучасний студент-дослідник - це динамічна та комунікативна особистість, що створює науковий текст як спосіб для висловлення власних думок та засіб інтелектуального впливу на навколишній світ. Оскільки молодий дослідник має справу з різними видами тексту, опрацьовуючи чи продукуючи їх, стає учасником різних жанрів дистанційного й контактного спілкування, а саме: консультація, виступ, дискусія.

Які вимоги до студента-дослідника ставлять у ВИШі? Які умови створення наукових текстів?

Не зважаючи на усне мовлення, писемне наукове мовлення надає можливість вдумливіше працювати зі словом, повертатися до написаного, виробляючи таким чином свій стиль. Звідси випливають дві найважливіші функції наукового тексту: виклад змісту наукового дослідження і його презентація. Якщо перша функція ставить до тексту вимогу точного подання дослідження, усіх його складових - від постановки завдань до результатів їх вирішення, то друга функція передбачає деяку привабливість тексту для людей, що могли б їм зацікавитися.

Які існують різновиди наукових текстів?

Науковий текст змішує в собі кілька різновидів простих текстів, наприклад: оглядового, методологічного, емпірико-фактологічного, теоретичного, пояснювального і додаткового. У тлумачному словнику подаються наступні визначення:

- оглядовий текст - це такий текст, що оглядає наукову літературу з досліджуваної проблеми.

- методологічним називають текст, який складається з опису принципів, підходів, парадигм,методів та інших складових інструментарію дослідження.

3. Емпірико-фактологічним текстом називають опис фактологічної бази дослідження, класифікації та узагальнення конкретних фактів. Основною характеристикою фактологічної бази кожного дослідження є свої складові, які мають бути доречно та чітко визначені. При цьому обов'язкове обґрунтування правомірності використання цих фактів у даному дослідницькому контексті. 4. Теоретичним називають той текст, у якому викладаються аспекти бачення предмета дослідження, його пояснення з точки зору сформульованих закономірностей, напрямків розвитку та рівня зрозумілості.

5. Пояснювальний текст - це наукова праця, що складається з вербальної структури, що була призначена пояснити положення текстів іншого виду [2, c. 152].

Які основні вимоги мовного оформлення тексту?

Розібравшись з основними видами текстів наукового стилю, студент зможете з легкістю зрозуміти правила їх написання. Це дасть їм гарну можливість більш впевнено володіти способом висловлення своєї думки.

Текст роботи має мати чітку структуру, тобто містити в собі поділи на

логічні розділи та параграфи. Особливу увагу треба приділити наявності більш деталізованого розподілу на значеннєві частини, абзаци та речення. Дроблення тексту важливий аспект, адже він забезпечує легкість читання тексту. Варто зауважити, що текст не може бути декларативним, тобто максимально використовувати деякі аналітичні процедури: порівняти об'єкти між собою, виявити специфіку, знайти тенденцію. Необхідно зазначити, важливо уникати не інтерпретовані поняття, коли викладається конкретний матеріал [3, c. 57].

У тексті в науковому стилі варто уникати повторів, логічність та цілісність тексту - головні характеристики написання наукової роботи. Особливість написання в науковому стилі є позбавлення авторського «Я», яке заміняється на «Ми» [1, c. 111].

Головною вимогою мовного оформлення тексту в науковому стилі є не тільки словотворча та словосполучна здатність терміна, а й короткість, однозначність та відповідність внутрішнім законам певної мови (в нашому випадку, української), в яку термін повинен органічно вписуватися за своїм звучанням та формою. При написанні науково-дослідної роботи варто не забувати про додавання покликань (посилань) на кожну цитату, запозичену думку, цифру, того автора, у якого вони були взяті.

Отже, виконання рекомендацій та основних правила при написанні тексту в науковому стилі допоможе студентам досягнути успіху в написанні та майбудній професійній діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Горошкіна О.М., Шутова Л.І. Науковий текст: особливості мови та стилю : навчально-методичний посібник для аспірантів / О.М. Горошкіна, Л.І. Шутова. Луганськ : Світанок, 2013, 138 с.
  2. Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та презентація: навчально-методичний посібник / Ю. Сурмін. К. : НАДУ, 2008, 184с
  3. Ярема С. На теми української наукової мови / С. Ярема. Львів, http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/c0815324-6801-43...

Неоніла ТІЛЬНЯК