Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Застосування сучасних інформаційних технологій у самостійній роботі студента технічних спеціальностей

Події та новини кафедри

План

 1. Визначення поняття «Інформаційні технології».
 2. Можливості інформаційних технологій для навчання студентів.
 3. Переваги навчання із застосуванням інформаційних технологій.

Сучасні інноваційні методи навчання базуються на інформаційних технологіях подачі матеріалу, контролю знань, організації самостійної роботи. Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів і технічних засобів збору, організації, обробки, зберігання, передачі й надання інформації, яка розширює знання людей і розвиває їх можливості керувати технічними й соціальними процесами [2].

Нові інформаційні технології у навчанні – це методологія й технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання. Сучасне заняття слід розглядати у вигляді потоку інформації від викладача до студентів. Технології, що застосовуються для керування цим потоком інформації, і є інформаційні технології. Одним з їх різновидом є дистанційне навчання та кейс-технології.

Дистанційне навчання – навчання, при якому навчальний процес здійснюється з використанням сучасних інформаційних телекомунікаційних технологій при територіальній роз’єднаності викладача й студентів.

Переваги навчання із застосуванням інформаційних технологій:

 1. Можливість слухача підібрати кращий за якістю навчальний матеріал.
 2. Можливість засвоїти більше за обсягом навчального матеріалу, завдяки можливості за потребою повертатись та повторювати вивчене.
 3. Дозволяють контролювати індивідуальний темп навчальної діяльності (при роботі з комп’ютером у студента є можливість самостійно обрати темп засвоєння матеріалу та момент переходу до наступної порції навчальної інформації, задавати швидкість виконання тестів та завдань, час розв’язування завдань).
 4. Дають студентові можливість самостійно переходити від складнішого навчального матеріалу до легшого та навпаки.
 5. Змінює статус студента, він усвідомлює себе особистістю, що самостійно ухвалює певні рішення й відповідає за отриманий результат.
 6. Також використання електронних засобів у процесі навчання дозволяє підвищити інтерес і загальну мотивацію навчання завдяки індивідуалізації навчання студентів (студент працює у режимі, що його задовольняє та має можливість швидко отримувати необхідну інформацію у достатньому обсязі) [1].

До електронних засобів навчального призначення відносять: мультимедійний навчальний проект з конкретної дисципліни, мультимедійну презентацію, електронний підручник, навчально-ігрові програми, комп’ютерну енциклопедію.

Викладачами університету широко використовуються інформаційні технології під час викладання лекції, а саме використовуються мультимедійні презентації. Інформаційні технології дозволяють урізноманітнити організацію самостійної роботи студентів технічних спеціальностей.

В системі САМРUS завантажені методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни, РСО курсу, СИЛАБУС навчальної дисципліни. В них включені методичні рекомендації для самостійного опанування навчального матеріалу, короткі теоретичні дані, питання для самоконтролю згідно зі ступенем засвоювання вивченого матеріалу, форми підсумкового контролю, перелік літератури, обов’язкові посилання на нормативну документацію, довідкові дані, ілюстративний матеріал тощо.

Література:

 1. Тільняк Н., Сидоренко Л., Тільняк А. Дидактичний курс як форма організації самостійної україномовної підготовки студентів технічних спеціальностей. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 353-360.
 2. Шолохович В.Ф. Дидактические основы информационных технологий обучения в образовательных учреждениях: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / В.Ф. Шолохович. – Екатеринбург, 1995. – 364 с.

ст. викл Н.В. Тільняк