Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Маніпуляції мовнокомунікативними засобами в інформаційному суспільстві

Події та новини кафедри

  1. Вивчення маніпулятивних процесів.
  2. Мовленнєва маніпуляція.
  3. Типи маніпуляції.
  4. Удосконалення маніпулятивних технологій.
  5. Практика маніпулятивних впливів.

У мовознавстві вивчення маніпуляцій тісно пов’язане з проблемою ефективності комунікації, мовленнєвого впливу на адресата, вивченням комунікативних стратегій, які застосовуються для дієвого впливу на реципієнта.

До останнього часу маніпуляція розглядалася як окремий напрямок теорії і не була предметом прикладного дослідження. В умовах інформаційного суспільства різноманітні інформаційні технології є невід’ ємною складовою комунікативних механізмів, через які, зокрема, здійснюється управління суспільством.

«Мовленнєва (мовна) маніпуляція – різновид маніпулятивного впливу, який здійснюється шляхом майстерного використання певних ресурсів мови з метою прихованого впливу на когнітивну й поведінкову діяльність адресата» [1]. Маніпуляція передбачає повідомлення неправдивої інформації, яка відмінна від «істини». А отже, її легко сплутати з властивістю людини помилятися, робити неправильні висновки, використовувати неперевірені факти.

Інтерес лінгвістів до феномена маніпуляції зумовлений тим, що маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою природної мови. Виділяють два види маніпуляції щодо суб’єктів маніпулювання, а саме: - міжособистісна маніпуляція, що визначається як використання різних засобів і технологій інформаційно-психологічного впливу на окрему людину; - колективна маніпуляція – пригнічення волі людей шляхом духовного впливу на них через програмування їхньої поведінки. Цей вплив спрямований на психічні структури людини, здійснюється приховано й ставить своїм завданням зміну думок, спонукань і цілей людей у потрібному певній групі осіб напрямку [2].

Удосконалення маніпулятивних технологій і використання їх у практиці повсякденного спілкування веде людство до серйозних проблем – глобальних катастроф гуманітарного масштабу. А тому знання комунікативних моделей маніпуляцій як способу керування поведінкою людей та впливу на їх індивідуальну і масову свідомість – це перший крок до захисту особистості і власної інформаційно-психологічної безпеки.

Як же проявляється маніпуляція? Маніпуляцію можна визначити як підступний, непрямий вплив в інтересах маніпулятора» [1].

Так, С.Кара-Мурза виокремлює три, на його думку, головні ознаки маніпуляцій: 1) це вид духовного, психологічного впливу (а не фізичне насильство чи загроза насильства); 2) це прихований вплив, факт якого не має бути помічений об'єктом маніпуляції; 3) це вплив, що вимагає значної майстерності та знання [2]. Крім зазначених пунктів, Є. Доценко додає ще низку ознак, зокрема: ставлення маніпулятора до інших засобів досягнення власної мети; прагнення отримати вигоду; використання (психологічної) сили; мотиваційне спонукання [1].

Практика маніпулятивних впливів у соціальних комунікаціях складається в систему технологій, які використовуються у різних галузях суспільного знання. При цьому, зазначає Мотузенко І. Ю., як соціальна технологія маніпуляції є об'єктивним феноменом, що склались з об'єктивної суспільної потреби [3]. У цьому випадку наголошується на нейтральності, і навіть корисності явища маніпуляції для організації людської діяльності. Разом з тим, постійне повторюване застосування, у випадку технологій маніпулятивних впливів є небезпечним в умовах демократії та потребує уваги науковців.

Маніпулятивний вплив ЗМІ на політичне життя зумовлений не лише свідомим обстоюванням певних політичних інтересів у редакційних матеріалах або політичній рекламі. Вони можуть здійснювати політичний вплив несвідомо, внаслідок використання певної схеми опрацювання новин, здатності замовчувати, певним чином добирати та інтерпретувати політичні події, поширювати інформацію, надану іншими учасниками політичного процесу тощо.

Захист від маніпулювання – це система дій, спрямована на усунення чи зведення до мінімуму негативних переживань (відчуття тривоги, невпевненості, вини, дискомфорту тощо) і втрат, які можуть травмувати особистість.

Таким чином, основними джерелами здійснення маніпулятивних впливів у суспільстві є інформація, символи та стереотипи масової свідомості. З метою маніпуляції інформація може викривлюватися, вибірково подаватися та замовчуватися. Розвиток знань про маніпуляцію та способи маніпулювання, допоможе захиститися від активного маніпулятивного впливу.

Література:

  1. Доценко Є. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ. 2004. 342 с.
  2. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М. : ЭКСМО, 2007. — 864 с.
  3. Мотузенко І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : монографія. Київ. 2012. 440 с.

ст. викл. Сидоренко Л.М.