Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Розвиток екскурсійної діяльності в Україні (сучасний етап)

Події та новини кафедри

Голуб Ольга
Тернопільський національний
економічний університет,
юридичний факультет група ДІД-21
Науковий керівник: канд.іст.наук,доц. кафедри документознавства
інформаційної діяльності та українознавства Ю.Ю.Боднарчук

Розвиток екскурсійної діяльності в Україні (сучасний етап)

Наприкінці 90-х рр. XX - на початку XXI ст. в Україні відбуваються певні зрушення в сфері екскурсійної діяльності. Починає активізувати екскурсійну діяльність правонаступник УРРТЕ - ЗАТ "Укрпрофтур", створений у 1991 р.  Це, практично, єдина туристична структура, яка спромоглася певним чином зберегти деякі традиції екскурсійно-методичної школи в системі профспілкового туризму. Виходячи із завдань, визначених правлінням, ЗАТ "Укрпрофтур" на початку 2002 р., більшість обласних закритих акціонерних товариств, дочірніх підприємств та їх філій здійснили змістовні практичні кроки щодо відродження та активізації екскурсійно-методичної діяльності. Урізноманітнюються організаційні засади підготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів. Отже, в перспективі екскурсійна справа в країні має розвиватись за такими напрямами: розробка авторських тематичних екскурсійних турів, створення нових форм екскурсійного обслуговування, урізноманітнення екскурсійних послуг з урахуванням інтересів і запитів населення.

З моменту проголошення незалежності молода українська держава впевнено встала на шлях розробки власної туристичної галузі. За час, що минув, завершується процес переорієнтації вітчизняного туризму з частини народногосподарського комплексу колишнього СРСР у високорозвинену галузь, що відповідає сучасному стану ринкового середовища, вимогам ефективного використання наявних туристичних ресурсів. 

Нині в Україні під охороною держави перебувають понад 140 тис. нерухомих пам'яток історії та культури, а саме:

  • понад 64 тис. пам'яток археології;
  • близько 15 тис. пам'яток архітектури і містобудування;
  • понад 54 тис. пам'яток історії;
  • близько 7 тис. пам'яток монументального мистецтва.

Інтерес населення до вітчизняної історії, історико-культурної спадщини все більше зростає. Великою популярністю, насамперед серед молоді, користуються туристично-екскурсійні маршрути «Козацькі Січі», "Фортеці і замки України", "Монастирі України", "Гетьманські столиці", "Коліївщина" та інші.

Великою популярністю користуються поїздки до давніх міст: Білгорода-Дністровського, Києва та Чернігова, овіяних легендами Чигирина та Батурина.Значний інтерес у туристів викликають тури по шляхах становлення та розвитку Київської Русі, екскурсії за численними туристично-екскурсійними маршрутами мережі «Намисто Славутича»Багатий історико-культурний потенціал цього регіону покликаний відіграти велику роль у відновленні духовності та історичної пам'яті українського народу, відродження його культури та вікових традицій, патріотичному вихованню громадян, утвердженні незалежності та державності України.

Отже, екскурсія є важливим засобом вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення, насамперед, учнів, студентів, молоді до пізнання історико-культурної спадщини, яку залишили нам попередні покоління. Також розвиток екскурсійної справи є важливим для економіки України.

Список використаної літератури:

  1. Аріон О.В., Уліганець С.І.: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: ВГЛ "Обрії", 2009. — 172с.
  2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю.: навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Альтерпрес, 2008. — 286с.
  3. Виноградська А.К. Напрямки розвитку туристичного бізнесу в Україні // Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі: Зб. наук. пр. – К.: Мін. освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2009. – 317 с.
  4. Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. - К., 2002. — 162 с.
  5. Лабскір В.М., Любієв А.Г., Юшко О. В., Курило С.І., Копієвська Л. А. Туристичні об'єкти України. - Х.: НТУ "ХПІ", 2007. — 175 с.
  6. Школа І.М., Ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лощенюк І.Р. Менеджмент туристичної індустрії. — Чернівці: Книги - ХХІ, 2012. — 595с.