Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Анотація дисципліни «Сучасна українська мова»

Дисципліна «Сучасна українська мова» належить до навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів) блоку 2 «Україномовні навчальні дисципліни» та призначена для бакалаврів напряму 6.020303 – «Філологія»

 Предмет навчальної дисципліни: українська літературна мова у сфері сучасного усного та писемного   спілкування.

Опанувавши програму, студент сформує такі компетентності:

 • оволодіє теоретичними відомостями про лінгвістичні явища
 • сформує творчий підхід до аналізу фонетичних,  лексичних та граматичних явищ  сучасної української мови
 • опанує норми культури українського усного й писемного мовлення; 
 • застосовуватиме одиниці усіх мовних рівнів – фонетичного, морфологічного, семантичного, синтаксичного тощо –  для висловлення думки в усій необхідній для спілкування  повноті;
 • аналізуватиме лексичні та граматичні мовні явища згідно з теоретичними відомостями
 • послуговуватиметься загальномовними лексикографічними та іншими довідковими джерелами;
 • аналізуватиме  лінгвістичні тексти та проводитиме навчальну роботу з ними в аспекті  повноцінного сприйняття, створення та відтворення.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти після засвоєння мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • основних етапів формування, становлення і розвитку української мови;
 • комунікативних ознак культури мовлення;
 • особливостей  стилів та жанрів української літературної мови;
 • основних норм сучасної української літературної мови;
 • основ усного та писемного мовного етикету;
 • жанрів наукового мовлення  та особливостей  оформлювання науково-навчальних матеріалів;
 • основ коректорської обробки тексту та редагування.

уміння:

 • правильно використовувати мовні засоби: лексичні та граматичні  відповідно до навчальних завдань;
 • орієнтуватися в сучасних дослідженнях з різних напрямків українського мовознавства;
 • знаходити, аналізувати інформацію  з певною метою;
 • створювати навчальні тексти в жанрах, які відповідають професійній підготовці перекладача;
 • послуговуватися різними типами словників під час перекладу та редагування різностильових текстів.