Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Анотація дисципліни "Засади усного професійного мовлення (риторика)"

Дисципліна «Засади усного професійного мовлення (риторика)» належить до навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів) блоку 2 «Україномовні навчальні дисципліни» та призначена для бакалаврів всіх напрямів підготовки технічних, гуманітарних і  соціально-економічних спеціальностей.

Опанувавши програму, студент сформує такі компетентності:

 • навчиться застосовувати норми культури усного мовлення;
 • матиме необхідні знання про мовний вплив та умови лінгвістичного маніпулювання  поведінкою опонента;
 • вмітиме вести ділові та приватні бесіди;
 • організовуватиме взаємодію зі співрозмовником, налагодити контакт, зворотній зв’язок;
 • розумітиме значення різноманітних вербальних і невербальних засобів впливу на співрозмовника під час фахового спілкування.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • умов ефективного професійного спілкування;
 • основних понять загальної риторики;
 • видів аргументів і ситуації їх використання;
 • етапів та способів підготовки усної промови;
 • принципів безконфліктного спілкування;
 • невербальних засобів спілкування;
 • сучасних прийомів активізації уваги слухачів;
 • способів проведення дискусії;
 • сутності полеміки і полемічні прийоми.

уміння:

 • вести розгорнутий монолог та створювати промови на професійну тематику;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • використовувати невербальні засоби спілкування для досягнення власної мети;
 • підготувати публічний навчальний виступ для захисту курсового (дипломного) проекту;
 • володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу;
 • створювати ефективні усні та мультимедійні презентації.