Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Анотація дисципліни „Стилістика української мови за професійним спрямуванням”

Дисципліна «Стилістика української мови за професійним спрямуванням» належить до навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів) блоку 2 «Україномовні навчальні дисципліни» та призначена для бакалаврів всіх напрямів підготовки технічних, гуманітарних і  соціально-економічних спеціальностей.

Опанувавши програму, студент сформує такі компетентності:

 • визначатиме основні мовні поняття, даватиме їм характеристику, виконуватиме вправи на основі вивчених правил і обґрунтовуватиме їх;
 • правильно користуватиметься словниковим складом мови для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності;
 • даватиме оцінку правовим актам стосовно заборон і утисків української мови;
 • виконуватиме логічні мисленнєві дії – аналізуватиме, порівнюватиме мовні явища, теорії, зіставлятиме мову творів давньої писемності й сучасної літератури, здійснюватиме експерименти, оцінюватиме сприйняту інформацію, оперуючи відомими лінгвістичними й позалінгвістичними поняттями.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • жанрово-стильових особливостей текстів різних стилів;
 • основних теоретичних питань щодо становлення й розвитку української мови;
 • принципів правопису сучасної української літературної мови;
 • основних  норм сучасної української літературної мови;
 • правил побудови складних речень і вживання розділових знаків між їхніми частинами;
 • законів логічного мислення та їхні операції;
 • причин виникнення мовних девіацій та способи їх усунення.

уміння:

 • знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби для  кожної конкретної мовленнєвої ситуації;
 • доцільно використовувати різнорівневі мовні одиниці у функціональних стилях українського мовлення;
 • виконувати логічні мисленнєві дії – аналізувати, порівнювати мовні явища, теорії, оцінювати сприйняту інформацію, оперуючи відомими лінгвістичними й позалінгвістичними поняттями;
 • послуговуватися різними типами словників під час перекладу та редагування наукових текстів.