Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

27 березня 2017 р. відбувся науково-практичний семінар для студентів 1 курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту на тему «Здобутки сучасного шевченкознавства» (керівник: доцент кафедри української мови, літератури та культури, кандидат філологічних наук Денисюк С.П.). У ході семінару було заслухано 7 доповідей, присвячених різним аспектам розвитку шевченкознавчої науки на сучасному етапі. Присутні з непідробним інтересом сприймали матеріали виступів, активно залучились до...
Українська держава у стані реформування постає перед багатьма проблемами транспарентності, порядності, честі й чесності в науково-освітній галузі й не тільки в ній, стикається із негативними виявами щодо порушень академічної етики й доброчесності, набутими ще в період тоталітаризму чи олігархічно-авторитарних режимів за часів незалежності, які заважають бути нашій науковій сфері ефективною, відкритою, представницькою, конкуренто-спроможною поряд із цивілізаційно розвинутими країнами світу. Тож...
08 квітня 2017 року відбудеться науково-практичний семінар студентів ФБМІ НТУУ „КПІ імені Ігоря Сікорського” на тему: „Національна основа українського термінознавства: проблеми запозичення, тяглості традицій, штучності у творенні, зросійщення” Початок заходу о 13.55 (ауд. 5-14, корп. акад. Янгеля, 16/2, студ. полікл). Запрошуємо усіх охочих. Оргкомітет (викладач М.П. Кушлаба)
Modern communication represents new ways of communication between people. These include non-normative vocabulary: slang, argo, koyne and others. These forms often supplant normative words and phrases, especially in the pro-business sphere. The more foreign words the professional sphere has, the more slang arises in it. Is it good or bad? Is slang a regressor, a degradation or is it necessary to save language resources? The first year students of the Faculty of Chemical Engineering and the...
Сучасна комунікація презентує нам нові засоби і форми встановлення зв’язків між людьми та обміну інформацією, серед яких неабияке місце посідають ненормативні лексичні одиниці, наприклад, сленг/жаргон, арго, койне, просторіччя і т.п. Ці стилістично та емоційно марковані лексеми подекуди зовсім витісняють нормативну лексику, утворюючи синтаксичні конструкції, пристосовані до законів української мови. Це, зокрема, спостерігаємо у спілкуванні представників певних професійних груп: програмістів,...
29 березня в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбувся науково-практичний студентський семінар з української мови. У ролі доповідачів себе спробували студенти першого курсу ФІОТ. Вони продемонстрували ґрунтовні знання з історії науково-технічної мови, походження комп’ютерної термінології, а також на семінарі аналізувалися факти та події, що сприяли розвитку та розповсюдженню фахової термінології. Першим доповідав Антоненко Артем, студент групи ІА-62. У своєму виступі на тему «Популяризація...
Нині важко знайти хоча б одну галузь діяльності, яка б не зазнала впливу культур інших етнічних спільнот і народів. Тому завданням професійної підготовки спеціалістів будь-якої сфери є формування у студентів системи гуманістичних цінностей, навчання їх міжнародної професійної взаємодії, створення можливостей для конструктивної міжкультурної комунікації з іноземними колегами. Переважна більшість наукових досліджень про міжкультурну комунікацію йдуть у контексті мовного та перекладацького питання...
Інноваційна, або інтерактивна методика викладання вимагає перегляду багатьох звичних прийомів у навчанні, оскільки цей процес дозволяє брати участь всім студентам, які знаходяться в аудиторії. Під час такої взаємодії накопичується досвід спілкування, формується життєва позиція, відбувається ефективне засвоєння нового матеріалу. Такі моделі навчання стимулюють активність та самостійність у студентів. Основними методами є: творчі завдання, запитання, самостійна робота, яка розвиває мислення....
Слід дотримуватися нормативних морфологічних норм наукового стилю. Незнання морфологічних норм призводять до морфологічних помилок, зокрема: неправильного визначення граматичного роду іменників (наприклад, кандидатська ступінь (ж. р) – потрібно кандидатський ступінь (ч. р.); неправильного утворення ступенів порівняння прикметників і прислівників (найбільш ефективніше – потрібно найбільш ефективно); неправильної словозміни числівників (від пятидесяти до шестидесяти відсотків – потрібно від...
Сьогодні увага суспільства прикута до різних життєво важливих проблем, зокрема мовної ситуації в державі. Причиною її загострення є зміни в соціальному та економічному житті країни, демографічні проблеми, культурно-історичні фактори етномовного, соціолінгвістичного та лінгвістичного характеру. Нині у Верховній Раді України подано до розгляду три законопроекти, що стосуються державної мови. Конституційний суд розпочав усні слухання щодо скасування скандального закону «Колісниченка-Ківалова»....

Сторінки