Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

19 березня – день народження видатної української письменниці Ліни Василівни Костенко. Їй виповнюється 88 років. Ліна Костенко – видатна сучасна українська поетеса, яка своїм життям і творчістю засвідчує несхитну мужність, палку любов до України. Раннє дитинство Ліни, проведене в бабусі у Ржищеві, запам’яталося і першими прочитаними книжками (почала читати вже на четвертому році життя), і доброю опікою маминих родичів. Батьки, які проживали в Києві, забрали до себе Ліну у 6-річному віці. Жили...
Шановні студенти! 14 березня 2018 року відбудеться студентський літературний батл на тему: „Тарас Шевченко очима сучасної молоді”. Початок заходу о 14:20 (12 читальна зала НТБ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»). Запрошуємо всіх охочих. Оргкомітет: доц. Л.О. Ожоган
From ancient times, the inhabitants of the Slavic countries had close ties with the peoples of the East. Cultural contacts and interaction of cultures took place in different ways - usually they were the result of direct contact. However, often cultural influences were the result of the mediation of neighboring peoples, there was a long process of layering elements of different cultures. Influences did not necessarily have the character of direct borrowing - the more natural was the creative...
Із найдавніших часів мешканці слов’янських країн мали тісні зв’язки з народами Сходу. Культурні контакти і взаємодія культур відбувалися різними шляхами – зазвичай вони були результатом прямого контакту. Однак часто культурні впливи були наслідком посередництва сусідніх народів, проходили тривалий процес нашарування елементів різних культур. Впливи не обов’язково мали характер прямого запозичення – більш природним було творче сприйняття і трансформація з урахуванням споконвічних традицій....
З найдавніших часів мешканці слов’янських країн мали тісні зв’язки з народами Сходу. Культурні контакти і взаємодія культур відбувалися різними шляхами – зазвичай вони були результатом прямого контакту. Однак часто культурні впливи були наслідком посередництва сусідніх народів, проходили тривалий процес нашарування елементів різних культур. Впливи не обов’язково мали характер прямого запозичення – більш природним було творче сприйняття і трансформація з урахуванням споконвічних традицій....
Ukrainian philosopher-democrat, humanist and writer Grigory Savich Skovoroda (1722-1794) occupy an outstanding place in the socio-political, cultural and educational life of Ukraine in the second half of the XVIII century, the formation of advanced ideas of his time. The world-view principles of its multifaceted creativity were determined by advanced ideas - scientific, socio-political, literary and artistic. The struggle against serfdom, imperial landlordism, social and national oppression,...
У громадсько-політичному, культурно-просвітницькому житті України другої половини XVIII століття, становленні передових ідей свого часу український філософ-демократ, гуманіст і письменник Григорій Савич Сковорода (1722–1794) посідає видатне місце. Світоглядні засади його багатогранної творчості визначались передовими ідеями – науковими, суспільно-політичними, літературно-художніми. Боротьба проти кріпосництва, царсько-поміщицького ладу, соціального і національного гноблення, релігійного засилля...
У громадсько-політичному, культурно-просвітницькому житті України другої половини XVIII століття, становленні передових ідей свого часу український філософ-демократ, гуманіст і письменник Григорій Савич Сковорода (1722–1794) посідає видатне місце. Світоглядні засади його багатогранної творчості визначались передовими ідеями – науковими, суспільно-політичними, літературно-художніми. Боротьба проти кріпосництва, царсько-поміщицького ладу, соціального і національного гноблення, релігійного засилля...
Мова обслуговує широкий спектр комунікативних потреб окремої людини і суспільства в цілому. Вільне володіння державною мовою у фаховій комунікації є важливою вимогою для сучасного спеціаліста будь-якої галузі, технічної зокрема, оскільки уможливлює доступ фахівця до наукових і культурних надбань народу, формує усвідомлену мовну поведінку, є підґрунтям для індивідуального самовираження, самореалізації особистості, успішного вирішення відповідних виробничих завдань. Розвиток науки завжди тісно...
Кредитний модуль «Культура судової промови» є частиною програми підготовки студентів за напрямом 6.030401 – «Правознавство»  і належить до циклу дисциплін гуманітарної  та соціально-економічної підготовки. У кредитному модулі «Культура судової промови» основна увага приділятиметься вивченню історії риторики (і судової зокрема), її теоретичним основам та практичному використанню, процесу підготовки, складання і виголошення судової  промови, закріпленню практичних навичок застосування риторичних...

Сторінки