Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Предмет навчальної дисципліни: українська літературна мова у сфері наукової комунікації. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Наукова українська мова» 1/І разом  з дисциплінами «Історія лінгвістичних вчень » 2/І, «Психолінгвістика» 3/І, «Комунікативна стратегія наукового дискурсу» 5/І, «Філософія мови» 6/І, «Методологія філологічних досліджень» 1/ІІ сприяє формуванню мовнокомунікативної компетенції філологів, перекладачів.
Предмет кредитного модуля - виражальні функції мовних одиниць у процесі мовлення залежно від мети, призначення, умов і сфери спілкування. Міждисциплінарні зв’язки: кредитний модуль «Сучасна українська мова» у теоретичній частині доповнює такі кредитні модулі програми підготовки зі спеціальності 6.020303,  як «Українська мова»  (НП-03, цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки), «Вступ до мовознавства» (НФ-13, цикл природничо-наукової підготовки).
Scientific and methodical workshop “Intercultural communication problems in the era of globalization”. The scientific and methodical workshop focuses on consideration of such an urgent issue of the existence of our modern civilization as intercultural communication. It is noted that in the postnational world one can observe a significant increase in misunderstandings and contradictions between different cultural groups, i.e. ethnic, religious – rather than decrease. Since 2015 the migrant...
Кредитний модуль “Українська мова за професійним спрямуванням” викладають для студентів технічних спеціальностей. Дисципліна належить до циклу загальної підготовки, навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки. Курс передбачає підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на високому рівні. ...
Предмет кредитного модуля - виражальні функції мовних одиниць у процесі мовлення залежно від мети, призначення, умов і сфери спілкування. Міждисциплінарні зв’язки: кредитний модуль «Сучасна українська мова» у теоретичній частині доповнює такі кредитні модулі програми підготовки зі спеціальності 6.020303,  як «Українська мова»  (НП-03, цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки), «Вступ до мовознавства» ( НФ-13, цикл природничо-наукової підготовки).
Кредитний модуль “Стилістика української мови за професійним спрямуванням” викладають для студентів соціально-економічних спеціальностей. Дисципліна належить до циклу загальної підготовки, навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки. Курс передбачає підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, публіцистичного, розмовного стилів сучасної української мови....
Предмет кредитного модуля: основні теоретичні проблеми культурології, концептуальні засади щодо розуміння витоків і цивілізаційних віх історії світової культури, логіка розгортання культурогенезу як світоглядних віх історії людства, збереження полікультурності світу в умовах мультикультуралізму та глобалізаційного вектору сучасної культури. Міждисциплінарні зв’язки: кредитний модуль «Культурологія» у структурно-логічній схемі підготовки фахівця є узагальненням і систематизацією знань, набутих...
Предмет кредитного модуля: основні теоретичні проблеми культурології, концептуальні засади щодо розуміння витоків і цивілізаційних віх історії світової культури, логіка розгортання культурогенезу як світоглядних віх історії людства, збереження полікультурності світу в умовах мультикультуралізму та глобалізаційного вектору сучасної культури. Міждисциплінарні зв’язки: кредитний модуль «Культурологія» у структурно-логічній схемі підготовки фахівця є узагальненням і систематизацією знань, набутих...
Кредитний модуль «Культура мови та ділове мовлення» викладають для студентів технічних спеціальностей. Дисципліна належить до циклу загальної підготовки, навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки. Курс передбачає вивчення мовних норм властивих діловому мовленню; навчання культурі мовної комунікації; вироблення навичок культури побутового та ділового спілкування; формування загальнокультурних особистісних якостей та застосовування їх в сфері майбутньої професійної діяльності;...
Предмет навчальної дисципліни: висвітлення  загальних теоретичних проблем культури; концептуальних засад  витоків і цивілізаційних віх культури України; ідентифікації національно-самобутнього та загальноєвропейського векторів у становленні  національної традиції. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна  «Історія української культури" разом з дисциплінами  «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія України»,  «Філософія»,  формує гуманітарну складову в програмі підготовки майбутнього...

Сторінки