Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in eval() (line 3 of /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Події народно-визвольної війни українського народу 1648–1654 років, зображені в думах та історичних піснях, соціально-економічні та політичні зміни у житті українського народу в другій половині XVII–XVIII століть зумовили появу нових тем у художньої творчості. Змінюється жанровий склад не тільки народної словесної творчості (з’являються козацькі, гайдамацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські та інші соціально-побутові пісні), а й писемної літератури, і врешті чільне місце посідають світські...
Історію походження інновацій в освіті пов'язують із періодом зародження експериментальної педагогіки (2-а пол. XIX ст.), науки про вивчення психологічних особливостей дитини, підлітка, новітніх форм і змісту її навчання й виховання методами наукового пошуку. Безумовно, педагогічна освіта також розвивалась під впливом інноваційних процесів, що відбувалися у зарубіжній і вітчизняній школах. Її визначальною рисою стало формування освітніх альтернатив (шкіл, педагогічних систем, концепцій тощо) як...
Роль словесної імпровізації у публічних виступах. Імпровізація як спосіб активізації уваги аудиторії. Усім відомо, що найкраща імпровізація – заздалегідь продумана та підготовлена, а ще краще випробувана. Але це стосується більше акторської діяльності, аніж ораторського мистецтва, особливо коли йдеться про такі види публічних виступів, де потрібно дуже швидко орієнтуватися у зміні запитів аудиторії, наприклад, виступаючи на мітингах. Промовець повинен вміти говорити на будь-яку тему без...
Завданням вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є засвоєння фахової термінологічної лексики крізь призму її становлення, функціонування, граматичних особливостей її застосування в науковому стилі. Це завдання ускладнюється об’єктивними обставинами: дисципліна починає викладатися на першому курсі, коли студенти ще не мають фундаментальних фахових знань, а отже, і системи спеціальних понять; пояснення термінологічної лексики як системи спеціальних понять певного фаху...
У ХХІ столітті технології докорінно змінили умови, способи і правила спілкування та взаємодії людей. Сьогодні технології охоплюють практично всі сфери людського життя і мають значний вплив на освітній процес. Сучасні студенти вступають в нову епоху знань, яка вимагає іншого способу їх одержання. Одним із таких способів є впровадження в навчальний процес інтернет-технологій, які є найбільш перспективними та популярними засобами навчання. Вони відкривають нові можливості у поданні студентам...
Поколінням Z сьогодні заведено називати молодь, що народилася після 2000 року – тобто сучасних студентів перших-других курсів. Для продуктивнішої роботи зі студентами викладачам необхідно усвідомлювати і враховувати світоглядно-психологічні особливості цього покоління, яке значно відрізняється від своїх попередників (так званих міленіалів, що народилися наприкінці 1990-х років, відповідно досягли молодого віку на зламі століть). Психологи та соціологи виділяють різні характеристики покоління Z...
Одним із законів наукового спілкування є мовленнєвий закон, а саме вираження думки у дієвій словесно-науковій формі, що становить систему комунікативних ознак. В українському мовознавстві огляд комунікативних якостей мовлення в цілому належить науковиці Л.В. Струганець. Багато дослідників беруть цей перелік за основу, доповнюючи іншими якостями, а також уточнюючи деякі тлумачення [2]: Богатство — використання якнайширших мовних засобів (лексичних, граматичних, інтонаційних). Виразність —...
У листопаді 2019/2020 навчального року було проведено студентський науковий семінар «Інформаційні війни у сучасному світі» за участі студентів 1 курсу ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського. Семінар було організовано у рамках викладання курсу «Українська мова професійного спрямування» доцентом кафедри української мови, літератури та культури, канд. філол. наук Завадською В.В. Актуальність обраної для наукового семінару теми обумовлюється реаліями інформаційної війни, у якій перебуває Україна, окрім...
24 грудня у Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка КПІ відбулася зустріч із Ростиславом Воронезьким, консультантом видавничих проєктів «Словникова спадщина України» й «Українська граматична класика». Науковець презентував «Словник технічної термінології» – перший академічний загальнотехнічний словник в історії українського словникарства, укладачами якого були Іван Шелудько та Тодось Садовський, які мали прямий стосунок до нашого університету. Набори словників від проєкту Р....

Pages